avatar

ОТНОВО ЗА МЕДИИТЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ СЪЗНАНИЕТО

Във времето и пространството, в планетарен мащаб се наложи една нова сила - четвъртата власт (която апропо се наложи като първа такава). Нека видим коя е тя и за чии цели и угода служи!

Тук!