avatar
-4 4 гласа

Няколко корекции на постове

След като се установи, че датата на раждане на Иесус е 17-ти Нисан, то трябваше да погледна за потвърждение и кога е датата на зачеването. То не се указва, но девет месеца преди раждането е първата половина на петия месец, а единствения празник тогава е, 8-ми Сиван - петдесятницата. Явно реалното благовещение в Лука е, когато на Земята слиза Светия Дух, описан в Деяния 1. Така виждаме затворен кръг, троицата в едно. Иесус праща светия Дух на Земята и то забележете малко след като Той самия се е отнесъл от нея. Но на същата дата 21 години по рано е и заченат и то в естествен човек-жена.


Другата поправка е за това къде е положен Иесус, остро разкритикувах идеята, че думата ( φατνη ) е ясли и че в същност Иесус трябва да бъде виждан от пасторите в ръцете на майка си. Но сега разбирам, че не съм прав, ( φατνη ) значи поило или корито, което се е запълвало с вода от там са поени животните. Този елак е бил ползван от Мария да се изкъпе първия път бебето, в последствие Мария Магдалена е донесла златните съдове. Поилото е било и символ за втория потоп. В Лк.13:15 ясно се вижда че добичетата са били завождани и в събота на „фатнето“ да се поят.


Поправката е за постинга за, "Време, Времена и Половин Време". При по внимателно вглеждане се вижда, че до потопа има приблизително 1700 години, до вавилонския плен за два пъти време 3400 години и следва половинка време неуказана, но логично изчислена на 800 - 850 години. Така успях все пак да уцеля срока на времето на изгонването от рая до втория потоп 4200 години, вместо да си коригирам постинга ще постна направо нов. Така Саурос получава поредната корекция и до уточняване, но предполагам за един блог това не е проблем.