avatar
+2 2 гласа

Някой ще ми каже ли от кое произведение е този откъс???

"Излезе Госопод и рече:

- Благословен да си Ангеле! Виждам, че ти си тук не, за да рушиш, а за да градиш. Воден си не от извратения човешки разум, а от мъдростта на сърцето. За да преминеш изпитанията, трябваше не да ги изпълниш, а да ги откажеш. Отказвайки да ги изпълниш, ти всъщност отказа да разрушиш моето царство. Знай, че тези врати отднес нататък винаги ще са отворени за теб. А сега заповядай, за да ми разкажеш с каква мисия си дошъл."