avatar

Мюсюлманин ли е бил Гьоте?

Когато Волфганг фон Гьоте (1749-1832), считан за най-великия писател на западния свят за всички времена заявява: ,,Човечеството е задължено за всичко свое на пророка Мухаммед (мир нему)", оставя в недоумение както своите съвременници , така и Европа от ХХ век.
Гьоте е проявявал изклячителен интерес към Исляма и неговия велик Пророк, и открито е демонстрирал своите симпатии от 23-тата си година до последните си дни.
Измежду всички народи по света най-съпричастен към мюсюлманството и най-справедлив в отношението си към него е бил германският. Несъмнено това положително отношение не е започнало от Гьоте. Много преди него философи и писатели като Лайбниц, Лесинг и Хердер се впускали в научни търсения в Ислямската религия с обективни критерии. Но все пак мястото, което заема Гьоте е изключително. Мислите, които той излага във връзка с Исляма, следва да се приемат не като думи на някакъв страничен симпатизант, а като изказване на член от тази религиозна общност. Този интерес на Гьоте
  , за пръв път е отразен в творбата му ,,Песента на пророка Мухаммед", достига своята връхна точка в поетичния сборник ,,Източно-западин диван", който се приема за най-великото му произведение след  ,,Фауст". В предговора към него писателят употребява следната фраза, тълкувана като - крайно шокираща".
,,Авторът на тази книга не отхвърля убеждението, че той самият е мюсюлманин".
Горните думи представляват изключително силен довод за това, че Гьоте е приел Исляма. Впрочем, той самият не се е побоял да поясни, че празнува нощта в която е бил низпослан Корана, т.е. Нощта на могъществото.

За първи път Гьоте се среща с Исляма, когато е на 23 год. и изучава превода на Корана.(Първия превод на Корана на латински език излиза
  в Базел през 1422 г. с предговор на Мартин Лутер и е дело на Теодор Библиандер.)
Макар и далеч от оргинала, пълен със стилистични грешки, този превод е предизвикал възхищението на Гьоте и го е накарал да възкликне: ,,Какво повелява Исляма, вярвам, че Корана е книга на книгите".
Гьоте не пропуска по всякакъв повод да разкаже на своите читатели и слушателите си, че Исляма е религията, която най-много подхожда на човешката природа. Тези думи които изричал са крайно интересни:
,,Той е Аллах (Господ) - Единствения.
Аллах, Целта (на всички въжделания).

Нито е раждал, нито е роден,
и няма равен Нему".
Както е известно, тези думи са точно съответствие на превода на сурата (част),,Ихляс (Пречистването)" от Корана.
Болката която изпитва от боледуването на годеницата си през 1820 г., Гьоте изразява в едно писмо до свой преятел така:
,,Тук на мене не ми остава нищо друго, освен да се опитам да се държа здраво за Исляма".
Възгледите си за съдбата Гьоте формулира точно в духа на мюсюлманските убеждения:
Войникът казва:,,Няма да ме улучи куршум, върху който не е написано моето име". Ако това не беше така, тогава как той щеше да запази кураж в най-трудните и опасни ситуации? Убеждението, че ,,Без позволението на Аллах от покрива не пада дори и едно врабче", е почерпано от същия източник и се казва,че дори и най-незначителното нещо, което е олицетворение на съдбата, може да се задвижи с неговото разрешение и воля.
Една година преди смъртта си Гьоте пише в писмо до Екерман:
,,Скъпо дете, какво знаем ние за Божествената промисъл? А какво от тази висша сила би могла да опише нашата ограничена представа? И ако аз се опитам да назова Аллах със сто имена, така, както прави един турчин, пак не бих могъл да изрека нищо пред неговото безкрайно могъщество".
Гьоте прекъсва житейския си път на 22 март 1832 г. Преди да издъхне, непрекъснато изписва върху гърдите си буквата
W. Лео Кетлер обеснява, че тя символизира Волфганг - малко име на Гьоте, А всъщност е известно , че поетът дълго време е работил над буквите в корана и много добре е изписвал думата Аллах. А. Магаддас, чиято статия преведохме , публикувахме и предложихме на вниманието на читателите, казва така:,, Ето поради тази причина ние смятаме , че Гьоте вместо да рисува кръст с ръка, както обикновено правят християните в мига на смъртта, е изписвал думата Аллах".(Ако липсва буквата ,,елиф" в началото на думата Аллах, значението не се променя и изписването на думата ,,лиллях" наподобява точно буквата W).

http://www.way-to-allah.com/bul/newmuslims.html
Статия от вестник ,,Мюсюлмани" - брой 11, 1999 г.