avatar

Моят опит от Еразъм

1. Въведение

Аз се включих в програмата ЕРАЗЪМ, за пери-од от 8 месеца, които прекарах в Йоребро, Швеция. Мотивацията ми да се включа беше основно в две направления. В първото направление имах две цели – да се запозная с последните научни постижения

в моята област, прочитайки най–новото в периодиката на запад. Втората ми цел беше въз основа на натрупаните познания да извърша научна дейност, която е основно теоретична.

По второто направление имаше две цели – да се запозная с културата и историята на Швеция и да се науча да общувам пълноценно в мултикултурната среда на програмата, в която имаше участници от цял свят. Според моята собствена оценка изпълних своя план.

 

2. Опитът ми в общуване с участниците в програмата

Още с пристигането си аз се включих в програмата на домакините за адаптиране, която целеше да ни помогне да преодолеем културния шок от разликите в обичаите между нашите страни и Швеция. Участвах в богата програма, състояща се от различни игри

и други социални събития, съвместяващи приятелския и състезателен дух. Бях в основата на успешни състезания, като например т.нар. „пирамида”. С приключване на адаптационната програма, моето общуване с колегите от ЕРАЗЪМ естествено не свърши.

Всеки вторник имаше парти, което се организираше от представители на съответната държава. За съжаление България не можа да се представи, защото бяхме само двама души за този период от време – 12 септември – 12 юни, който беше обичайният. Запознах се и се сприятелих с хора от различни държави – от Меган Монтгомъри от Северна Каролина, САЩ, до Карол Нешнядовишч от Полша. В тази програма взаимно се

учехме на толерантност към различията си и на много други дребни неща, които именно различията ни даваха. Различията ни учеха. Според моята собствена оценка, допирът ми до хора от много и различни държави, израснали с различни нрави и обичаи, в различна културна среда, но споделящи общите човешки ценности, бе позитивен. От всички нации на мен лично ми бе най-лесно да общувам с американци и шведи. Американците, които срещах, бяха открити хора, с които е лесно да се говори, а шведите бяха особено толерантни и разбиращи грижите на другия.

 

3. Опитът ми в научното направление

Тъй като съм докторант, аз отидох не толкова да слушам курсове, колкото самостоятелно да се подготвям, като чета авторитетна и съвременна чуждестранна литература. Моето научно направление е „Теория на Автоматичното управление” и за целта на моите изследвания най-важна беше литературата. Все пак, аз изкарах лекционен курс „Applied Soft Computing”, който ми донесе и кредити по европейската система. Бях пратен на семинари на MatWorks в Giothenburg и Linkoping на разходи на Университета, като ми беше осигурена ношувка в 4-звезден хотел. Под ръководството на проф. Калайков (моят домакин), и доц. Гарипов (моят научен ръководител) в този университет извърших изследвания и подготвих шест публикации в общ размер на сто страници, представляващи оригинални изследвания. Беше ми предоставен хубав, просторен и светъл офис с компютър и всички необходими принадлежности, които имаха редовните докторанти там. Имах през мрежата безплатен достъп до множество бази данни, сред които www.sciencedirect. com, www.interscience.wiley.com  и www.springerlink.com . Когато си поръчах като междубиблиотечен заем една книга в

моята област, библиотеката на университета направо я закупи и ми предостави за няколко месеца. Условията за работа бяха много добри, тъй като имах денонощен достъп до своя офис и до лабораторията на AASS, където можех да наблюдавам работата на колегите в областта на роботиката и сензорните системи и да давам консултации в областта на моите познания по управление и математика. Колегиалната общност в AASS беше добра и сплотена и ми помогна постепенно да се отпусна и да се

почувствам не като гост, а като част от тях. Заедно имахме различни активности в извънработно време, сред които игри на футбол и разходки из града.

 

4. Заключение

В заключение мога да кажа, че получих безценен практически опит в общуването с хора от други държави, благодарение на програмата ЕРАЗЪМ и осъществих своите намерения за научно развитие, благодарение на достъпа до литература, който нямах

тук. Друго, което мога да кажа е, че съжалявам, че в тази програма може да се участва само веднъж.