avatar

Метафорично

Метафорично

Когато
свет­­­­­­ът тежи 

от метафори, 
посоки 
и липси. 

От думи, 
остриета,
и прошки. 

Тогава
една сълза, 
мъничка
шепичка 
тишини в 
дъжда
прошепва:

светът е 
неприлично 
жаден 
да чуе пулса, 
който чертае 
диагноза Любов.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼