avatar

Математика на думите - III - Схемата на PR-а


III.    Схемата на PR-а

Какво е PR?

 PR – public relations.  Означава „връзки с обществеността”. Връзките не са просто нещо и за да ги направиш, трябва да си дързък, следователно може да се преведе и като „дръзки с обществеността”.

 Каква е схемата на PR-а?

 Много просто – ако погледнем формулата на PR-a, ще видим, че тя представлява половин обиколка на окръжност – полуокръжност, защото

L=2PiR (Pi=3.14, R  - радиус)

 Схемата на PR-а идва от формулата на PR-a и е полуокръжност:

 

 


Значението на окръжността е „всичко”. С достатъчно голям радиус, тя обхваща наистина всичко.

 Значението на полуокръжността е „половината от всичко”.

PR-ът казва половината от всичко, следователно казва „половината истина”
Половин истина си е цяла лъжа.

 Лъжа, която не е честна като рекламата, а подла, маскирана като истина, която идва в гръб на фактите, използвайки част от тях като щит.

 В математиката кривата на окръжността затваря един кръг, който има лице

S = Pi.R.R,

 докато полуокръжността не затваря нищо и няма лице.

Истината има лице.

 Половината истина няма лице

=>

 PR – ЪТ Е БЕЗЛИЧЕН, ЗАЩОТО Е ПОЛОВИНЧАТ!


Във физиката, отсъствието на електрон (отрицателно заредена частица) от дадена позиция (набор от електрони) се приема като положителен заряд.

 Липсата на факт в система от факти е лъжа.

 Фактите са безкраен брой, а ние можем да изтъкнем само краен брой от тях, следователно всички ние живеем в несъзнателна лъжа.


ВСИЧКИ НИЕ УЧАСТВАМЕ В СХЕМАТА НА PR-а.