avatar

Математика на думите - II Екстремист, оптимист

II.    Екстремист - оптимист.

Деф. Локален Екстремум – максимална или минимална стойност в околност на точка на функцията.

 

 


Деф. Оптимум – глобален екстремум – за всички стойности на функцията.

 


Мисли глобално, търси локално – това е девизът на оптимистите, наемащи екстремисти да им свършат част от работата.

 


Бъди анти-глобалист – това е девизът на екстремистите, които мразят оптимистите и презират парите им, но им вършат работата и то гладко.

 


Екстремизмът е производен, защото се занимава с производни, със скорости и с равновесия (неустойчивото равновесие на върха на хълма и устойчивото на дъното на долината), той е спортен, агресивен и търси върха или дъното.

 


Оптимизмът гледа голямата картина, не се стреми към паденията и върховете на екстремизма, а към всичко, което може да изкопчи, все едно гладко или не.

 


Песимизмът е обратното на оптимизма, но в математиката не съществува обратно на оптимизма, тъй като той вкл. и максимализма и минимализма, следователно:

 


В МАТЕМАТИКАТА НЯМА МЯСТО ЗА ПЕСИМИЗЪМ!