avatar

Любовната песен на едни сладури!!!

Когато се събуди, тя усещаше смес от аромат на нежен женски парфюм и мъжко ухание на сила и страст. Сякаш две души, два свята се бяха събрали. Не смееше да помръдне. Стоя така докато не усети, че слънчеви лъчи нахълтват в спокойствието и събуждат времето, което се бе обездвижило заедно с нея. Сенки от клоните на дървета я подканваха да се събуди. Тя отвори очи и видя нещо, което ще помни цял живот - две дървета, вплели клони, сякаш за първи път докоснали се и усетили любовта... Усети дихание до себе си и се обърна. С цялата си мощ, огрян от слънцето, той спеше до нея тих и мил, с красиви и силно изразени мъжки черти, с рошавата си коса и леко набола брада. Той се събуди, усетил втренченото й присъствие. Това я стресна, но след като сънен той я погледна и тихо целуна рамото й, тя се почувства като дърветата, вплели клони; като слънцето, търсещо някого, на когото да дарява любов и топлина. Той нежно затвори очите й с ръка и я притисна към себе си. И двамата се увериха, че са попаднали в своята истина, а не в сънищата си, където досега бе живяла мечтата им да бъдат заедно. Сега не смееха да заспят. Беше ги страх от нови сънища, защото не искаха да се разделят от своята прегръдка. Стискаха очи, вкопчили се един в друг и се правеха, че спят, опитвайки се да излъжат времето. Вдишваха един от друг живот и любов, докато песента на далечна птица не наруши тишината. Това беше техният звън за ново начало, тяхното щастие, тяхната песен...

 Подкрепете тази прекрасна история!!!

http://4svatbi.blizoo.bg/single_story_2tour.php?id=111