avatar
0 0 гласа

Либерастия и gender

Либерастия и gender

Либерална демокрация
Либерална теория на половете-
социален пол/genderЕдинадесета Божа заповед: Не ми лази по нервите!

За
 понятията "либерална демокрация".  Българската"либерална демокрация", "либералната  демокрация" на ЕС и американската "либерална демокрация"
    Направете един опит за дефиниране на понятиета.  
Също и за "либерал-фашисткия мейнстрийм".

Щото хем уж "зачиташ" свободата, но пък виж, ако кажат нещо, което ТИ си квалифицирал като "език на омразата" (без да си искал мнението на другите), то тогава ти ги санкционираш, за това, че са си позволили свободата да ти кажат истината в очите. Като истински фашисти, нали?

Казват, че един наистина либерално настроен човек, никога не използва езика на омразата! НО само, ако не му противоречиш. В момента в който му представиш ясни и конкретни доказателства за глупостите, които пише и нещата придобиват коренно различен характер...   Но за тях това е конспиративна теория…!  На фона на днешния ден либерална демокрация звучи като гротеска, звучи цинично.
Самият баща на фашизма - Мусолини казва, че "Когато интересите на корпорациите надделеят над всички други интереси, това е фашизъм."
И отгатнете з
а чии права се "борят" всички либерали и грантаджии (дето по нашите географски ширини им викаме "десни")? Става ли ясно, защо ги наричам либерал-фашисти ?!

Христина Христова: "В модерното западно общество е наложен диктатът на малцинството. Това е основно правило – независимо дали става въпрос за обслужване на олигархичното, сексуалното или етническото малцинство. Важното е да бъде легитимирана етиката на малцинството и тя да поддържа именно малцинството, а не мнозинството, задушавайки традиционния морално-етичен кодекс . А последният е вграден като крайъгълен камък в колективното познание на всеки народ и в същността си представлява не просто неговия културно-исторически и цивилизационен фундамент, не само поддържа живота на общността във времето, а пази устоите на семейството и на живота на отделния индивид. Подмяната е брутална, безмилостна и има една едничка цел – разрушаване на основите на традиционните общества, принудителното им вкарване в общ калъп и превръщането на човечеството в еднородна, хомогенна маса, лесна за управление, манипулация и контрол"

Това са вече остарели критерии и норми - комунисти и некомунисти. Не се плъзгайте вече по тази лъжлива плоскост, тя е капан. Не е спасение.
……………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------
Нямам против хората, които избират сами начина си на живот-кой хомо, кой веган, кой либераст,  кой ку-ку по рождение или по избор, но имам против натрапването на техния начин на живот, като правилен. Аре нема нужда! И аз си имам глава на раменете и мога сам да избирам предпочитанията си, без да ми бъдат натрапвани! Между другото: вегани, и растенията са живи същества, защо ги изяждате? По-добре яжте камъни за да сте в мир с лудостта си.
 И един виц в случая:
- От какво е това яке?

- От полиестер.
- Зверове, знаете ли колко нещастни полиестера са убити за това тука!

……………………………………………………………………………………………..
-----------------------------------------


На нас се опитват да ни наложат противоестествена ценностна система, и точно за това не трябва да мълчим. В тази Конвенция това се прокрадва подмолно – г-жа Маргарита Попова добре го обяснява. Полът НЕ Е социална категория, а биологична – и точно тук е уловката. Защото „мъж и жена ги сътвори и ги благослови, и им даде име "човек"”(Битие 5:2)*. За човека може да се говори за „социална роля”, за „социално положение” – при това при определени условия, в определен контекст, но не и за „социален пол” – нещо ново, което се опитва да се внуши.

Глава 3, чл. 12

на Истанбулската конвенция

Извод от Обяснителния доклад :

 

В т. 26 от преамбюла на Истанбулската конвенция са изброени основните човешки права на жените :

сигурност

свобода

достойнство

физическа и емоционална неприкосновеност.

 

Липсва едно от най-важните права на жената - МАЙЧИНСТВОТО.

 

За правото на жената да има майчинство и за неговата защита няма нито ред в Истанбулската конвенция и в Обяснителния доклад.

ЗАЩО ?

Според Джендър идеологията "децата не се зачеват, а се "проектират" и се отглеждат с помощта на всякакви технически възможности като даряване на семенна течност, сурогатно майчинство, изкуствена утроба и генна манипулация.

чл. 23 и чл. 24 от Истанбулската конвенция

 

Държавите трябва да отменят всяко законодателство, което ограничава допустимата възраст за еднополови сексуални контакти, а еднополовите бракове да имат еднакви права с разнополовите.

 

Според Истанбулската конвенция:

 В училищата трябва да се разяснява на учениците, че е възможно да са родени в грешното тяло и ако имат такова усещане, открито да го заявят.

 
В българското законодателство са налице достатъчно правни норми, гаранции и инструменти за защита на жените от домашно насилие, равенство на половете и недискриминация! Това е налице и в Конституцията и всички специални закони - Наказателен кодекс, Семеен кодекс, Закон за борба против домашното нсилие и Закон за борба с дискриминацията, заедно с Комисия за антидискриминация, омбудсман и право за индивидуална жалба пред Европейския съд за правата на човека! При това България е страна по всички международни договори за защита на човешките права и премахване на всички форми на насилие, екплоатация, дискриминсция и трафик на хора! Какво е новото, което тази конвенция надгражда в националното законаделство и защо е необходимо да се ратифицира! Новото е иновативната правна дефиниция за "социален пол", чиято рецепция в законодателството ще п р е д е ф и н и р а класическата и утвърдена в правото дефиниция за пол и чрез този акт ще започне п о д м я н а на юридическото понятие за пол и сексуслна идентичност, което ще рефлектира върху всички останали закони и ще отвори вратите за предефиниране на човешката и сексуална идентичност на гражданите, за промяна на дефиницията за семейство, за документите за идентичност, личните данни, училищното образование, армията, медицинското обслужване, спорта, медиите и всички сфери на личния и обществения живот!”

 

* „Бракът е доброволен съюз между мъж и жена.”, е казано ясно и в Конституцията ни (чл.46, ал.1), а не между „социални полове”. Въпрос : ако измежду подписалите Конвенцията държави има такива,в които са узаконени т.н. „еднополови бракове” и за които понятието понятие "gender" или "социален пол" е нещо нормално, какви са основанията и при нас това понятие да се въведе, при положение че противоречи на основния закон, какъвто е Конституцията ? http://legalworld.bg/67924.ne-sme-dlyjni-da-priemame…
Казано просто: Като се роди дете,няма да се вписва в акта за раждане неговия биологичен пол. Той ще се определя,когато детето навърши пълнолетие,или ако не си е променило пола.Нещо повече,едно дете може да съди родителите си,ако не се отнасят по негова преценка,като лице от противоположния пол.

На мен това ми изглежда противоестествено!

Защото:

27. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. Битие 1.27

……………………………………………………………………………………………………………………………..
--------------------------------

Valentin Stoyanov:

 Ето ти конкретно текст от Истанбулската конвенция – " „основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут“........Не съм съгласен с така формулираното понятие СОЦИАЛЕН пол !...В който влизат педали , лезбийки , травестити и всички други видове извратеняци с различна СЕКСУАЛНА ориентация ! И също така да им осигурявам подслон , храна и средства за живот като на бежанците избягали от страните си поради преследване заради различната си сексуална ориентация / педали и травестити и др./ В , тази конвенция за да прикрият зад кадър намерението си за узаконяване на подобно извращение . постоянно декларират че това е била конвенция за защита на жените и момичетата от насилие ...Хайде бе ...! Германия , Франция , Швеция след като подписаха тази конвенция как защитиха жените и момиченцата си от масовите насилия на сексуална основа от мигрите ...как ! Ето Ви пример ..Шведски съд се отнесе снизходително към мигран от Пакистански произход изнасилил многократно и матретирал физически над 5 шведки / от които едната е дете на 15 години/ като постановил че проявява разбиране тъй като в страната му подобна сексуална ''претенция '' му е била законово гарантирана и е неотменим религиозен стереотип на поведение ! Или като в Германия където през Коледа миналата година бе проявено насилия над хиляди немски жени , а тази Коледа Германия ограждаше жените си с ограждения и полиция ..но , отново стотици бяха насилени !Тази конвенция маскира подобна съдебна снизходителност от сексуалните посегателства на '' мигрантите'' ...Ние и сега имаме закони против сексуално и всякакъв вид насилие , друг е въпроса закона прилага ли се в цялата му строгост от право-прилагащите органи ! Не , се вързвайте на Витиевати те им уверения че тази конвенция не била онуй нещо . което проличало на онуй нещо ! Ето ти още конкретика ; '' "Пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете".

 

Чрез тази дефиниция се кодира, че ако някой избере да възприеме социално изградените роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените, този човек е от женски пол. По същия начин някой може да избере да е от мъжки пол, защото възприема "социално изградените..." подходящи за мъжете. Разграничава се между пол (sex) и социален пол (gender) / Социално изградени роли ..🤣...което означава че , мъж решава да Избере ...да е от женски пол , или жена да е от мъжки пол ...това е /genger/ ! И , след като това е вкарано тихичко ..скритичко между ''основният '' текст за насилие над жени и момичета който безспорно е хубав текст ...те се надяват да ни заблудят и приемем това ! След което сме длъжни и да адаптираме и законите си в защита на така широко прокламираните права на извратеняците' ! А , какви са те ..ами едното безспорно тяхно ''право'' което него пише в конвенцията но ни задължава скрито в общата формулировка '' права на сексуалните малцинства -genger ../ e да сключват брак и осиновяват деца ! Дявола е скрит в детайлите ... . Не бъдете наивни !

 

Elena Kostova-Petkova

Към коментъра на Valentin Stoyanov прибавям и тоя текст:" Специалните мерки, необходими за превенция и защита на жените срещу насилие,

основано на пола, не се приемат за дискриминация по силата на настоящата

Конвенция."!?...Не дава ли основание за тревога!? Дяволът наистина се крие в детайлите!

…………………………………………………………………………………………………………….
--------------------------------

Plamen Petrov


Albena Shavel Кратък курс в 5 точки за начинаещи по "либерална теория на половете" (във връзка с приемането на Истанбулската конвенция)

1. Полът е социална категория, а не биологична. Не е важно какви гениталии, хромозоми, хормони и физиологични характеристики имаш - полът се определя от чисто вътрешно-психологически фактори. Тоест, човек с пенис, адамова ябълка, "X и Y" структура на хромозомите, високо ниво на тестостерон и т.н., който обаче се чувства "жена" е точно толкова жена, колкото и човек с вагина, "X и X" структура на хромозомите и високо ниво на естроген.

2. Полът е флуиден, а не строго фиксиран. Полът се определя на нещо като въображаема координатна ос, подобна на тази отдолу:

100% Жена-------50/50 (полово неутрален)------100% Мъж

Например, в най-левия й край се намират тези, които са 100% жени, а в най-десния - 100%-вите мъже. Това са т.нар. "cis-gendered". Meжду тези две крайности се намират полови флуидните индивиди (примерно: 75% жена, 25% мъж). Тези, които са в средата на оста са "полово неутралните"

3. Патриархалното общество налага строги социални полови стереотипи още при самото раждане на човек. Тези полови стереотипи се стремят да тласкат всеки индивид към една от двете крайности на половата ос, в зависимост от билогичните му белези (да бъде 100% мъж или 100% жена). Така патриархалното общество се стреми насила да създава "бинарни" индивиди.

4. Естественото състояние на човек при раждането му е "полова неутралност" (т.е. 50/50). Заради силово налаганите патриархални стереотипи, тази полова неутралност е насилствено трансформирана в "бинарност".

5. Заради всичко това, насилствено налаганите социални полови стереотипи трябва постпеенно да бъдат премахнати напълно. Човек трябва да бъде свободен сам да избира къде да се позиционира на половата координатна ос, без обществото да му налага стереотипи още от раждането му.
*******

Специално обърнете внимание на 5-та точка, защото това е крайната цел на цялото "движение" - премахване на половите стереотипи при децата, за да може всеки индивид свободно да се самоопредели, без обществото да му влияе психологически още от ранна детска възраст.

Това премахване на полови стереотипи се осъществява например в детски градини и училища чрез използване на "полово неутрални местоимения", "полово неутрални униформи", "полово неутрални играчки и занимания" (б.р. примерно момчетата да си играят с кукли барби и да се обличат като принцеси). Всичко това вече започва постепенно да се случва в любимото експериментално поле на прогресивистите - Швеция.

По-интересен ще е следващият етап. Този, в който трябва да се изкоренят "насилствено налаганите социални полови стереотипи" ВЪТРЕ В СЕМЕЙСТВАТА. Защото кел файда, че в детската градина и училища използват "полово неутрални местоимения", ако вътре в семейството бащата и майката налагат на детето "патриархални полови стереотипи".

С други думи, финалният етап на прогресивната либерална джендър антиутопия е този, в който държава пряко ще се меси в личния и интимен живот на семействата. Ще администрира как майката и бащата да си възпитават детето и ще налага санкции. Всичко това, разбира се, в интерес на "равенството", "свободата" и "борбата с неправдата".
******

За финал, нека всеки да се замисли защо се прави всичко това. Едната възможна хипотеза е, че световните елити са истински загрижени за правата на около 0.1% от населението (предимно хора с нисък социален статус) - това са тези, които страдат от психологически разстройства на половата идентичност. Другата хипотеза е, че истинската цел е да се разширяват все повече и повече правомощията на държавата, така че тя да влиза вече и в личния и интимен живот на хората и да го администрира и контролира.

Чудя се кое ли е от двете....

П.П. Между другото, прословутия "антигей закон" на Путин, за който прогресивните трубадури ореваха света, че "в Русия арестуват гейове", всъщност касаеше точно това - пропагандата на "либерални полови теории" сред децата и подрастващите. Тоест, на възрастните си напълно свободен да говориш всякакви глупости за "флуидност", "джендър неутралност" и т.н., но нямаш право да влияеш на психиката на децата и да се опитваш да им налагаш прогресивните си теории.

…………………………………………………………………………………………………...
--------------------------------

В обяснителния доклад към конвенцията - чл.53-ти е достатъчно показателен:

 

"53. В светлината на тази съдебна практика, натоварените с изготвянето са пожелали да добавят следните недискриминативни мотиви, които са от голямо значение за предмета на конвенцията: джендър, сексуална ориентация, джендър идентичност, (...) или друг статус, което ще рече, че това е отворен списък. Изследвания (...) на предоставянето на услуги в Европа показва, че дискриминацията срещу определени групи жертви все още е широко разпространена. (...) гейове, лесбийки и бисексуални жертви на домашно насилие са често изключени от услугите за подкрепа поради тяхната сексуална ориентация. Определени групи от индивиди може също да изпитват дискриминация, основана на тяхната джендър идентичност, което просто казано означава, че джендъра с който се идентифицират НЕ съвпада с този, който им е о п р е д е л е н при раждането. Това включва категории от индивиди като трансджендър и транссексуални лица, кросдресъри, травестити и други групи лица, които не отговарят на това което обществото е установило като принадлежащо към категориите "мъж" или "жена"."https://rm.coe.int/16800d383a

..................................................................................................................
--------------------------------

Mila Mar

Приключвам политическите коментари с един пример: Държавата в която живея не прие конвенцията от Истамбул. Правителството падна по време на европредседателството им. Не беше драма да го сменят, а повечето малтийци, които познавам, въпреки леко мързеливият дух и както някои казват, арабският привкус, устояха на морала си и отказват да приемат нехристиянски ценности. Готови са на протести във връзка с убийството на журналист, който извади на показ корупционни практики за милиарди и от властта и от опозицията. Самите те казват: "Ако до месеци не бъде разкрит поръчителя и това правителство ще падне както предното - светкавично и чрез бунта на хората." Правете си изводите уважаеми сънародници!


Правата на трансджендър и Интерсекс..." ми идва вече твърде мега гига тера пета екса сета йота безполово...Tenko Slavov

Целта на тази скандална конвенция не е изобщо предпазването на жените от насилие, за това си има закони, а прокарване на "джендър" механизми, чрез които определени кръгове да могат да манипулират и контролират личния живот на хората. Джендър статута е ключът към личното пространство на всеки индивид за потенциално оформяне на предпочитания за сексуален - социален полов избор, който да бъде прокаран като възпитание и обучение в образователната система. Децата ще бъдат объркани, а семейството ще влезе в пряка конфронтация с институциите и организациите, които ще упражняват контрол за спазване на правилата на тази извратена конвенция. За целта ще бъдат изградени множество организации, щедро финансирани от ЕС, така че това ще се превърне в проспериращ бизнес.

Последствията - дестабилизиране на обществото, демографски срив, подмяна на ценностната система.

Да, точно това е целта. Чичо Сам има план за драстично редуциране населението на земята. Действа се по всякакви направления, измислят се нови начини , които естествено да демотивират хората да имат деца. Тази кампания върви от доста години и ако се анализират агресивните военни конфликти разпалени по света, най-вече от САЩ, ще се види как жестоко и безмислено се избиват хиляди хора. Който се интересува, има достатъчно анализи и доказателства за това.


А аз да добавя - намаляване не кое да е население, а точно на коренните европейци, най-мислещата и иновативна част на човечеството за последните хилядолетия! Бързам да уточня, че каубоите са издънки именно на коренните европейци.


Тук (Членове 33, 34, 35, 36, 37, 38а, 39,  40, 41, 42; Член 56; Глава VІІ — Миграция и убежище; Член 59;  Член 60 — Молби за убежище, основани на пола; Член 61; Член 62 т2; Член 63 и прочиее (от Конвенцията)

 

 Е скрит ключът.

 

И не само мигрант, който се пише

гей, лесбийка или джендър, а и всяка мусюлманка с повода че е малтретирана ще получи безпрепятствено оставане в ЕС и в последствие ще изтегли и семейстото си от мусюлмански бойци. Намерили са по-лесен начин за унищожение на Европа.

Джендър идеологията се очертава като един вид допълнение на малтусианството - ограничаване броя на населението с цел достатъчност на ресурсите за изхранване, вкл. чрез "предпазване от забременяване и хомосексуалност". Да не забравяме, че навремето тези, които са изземвали ролята на Господ са били изгаряни на клада. За съжаление и много от клириците не спазват волята Божия. Може би и затова няма по-остра и категорична реакция на католическата църква. А иначе, ако ще се защитават права, би трябвало това да важи за всички, независимо дали са мъже или жени - вербално или невербално насилие може да се упражнява независимо от пола.

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®•


 

Обратните и джендърите искат повече права, от нормалните(от които права не са лишени, не сме ги лишили да си плащат данъците, да гласуват, то ние други права нямаме), но не искат да поемат същите задължения?
Светослав Атаджанов: В библиотеката си имам първото издание на "Половият въпрос" на д-р Август Форел от края на 19 век, както и "Въведение в психоанализата" на Фройд. Напълно аргументирано доказват, че педерастията е заболяване, засягащо до 1 % от населението. Но, след 100 г. вече е политическа епидемия и масово психиатрично разстройство, наложено от едно нищожно малцинство...

Росица Митева: Какво, според Американската Психиатрична Асоциация, значи пациентите да бъдат хем психически болни, хем психически здрави?

Това значи, че асоциацията, в обосновката на своето решение по въпроса, обявява следното: понеже един от показателите за диагностициране на психичните отклонения е дискомфорта, който те предизвикват, и невъзможността на пациентите да оперират в света (да се впишат в реалността), този казус трябва да се реши така - трансджендър индивидите няма да чувстват дискомфорт от състоянието си, ако светът около тях се промени така, че да потърждава тяхната вътрешна реалност.

Тоест, Американската Психиатрична Асоциация препоръчва целият свят да бъде реструктуриран по подобие на психиатричното заболяване на някои.

Натискът за приемане на джендърията си е чиста проба насилие. На тях им е позволено да ни мразят, обиждат, дискриминират нас нормалните, а на нас ни е забранено да се защитим.  Не виждате ли целия глобален, настървен и назидателен бой по канчето на белите, хетеросексуални мъже? Направо не е честно.

Транснационалните институции срещу националните интереси - това е същината на битката около Истанбулската конвенция.   Срещу традиции и ценностти:  морал, чест, семейство, устойчивост, достойнство, честност. . .

Джендър идеологията се очертава като един вид допълнение на малтусианството - ограничаване броя на населението с цел достатъчност на ресурсите за изхранване, вкл. чрез "предпазване от забременяване и хомосексуалност". Да не забравяме, че навремето тези, които са изземвали ролята на Господ са били изгаряни на клада. За съжаление и много от клириците не спазват волята Божия. Може би и затова няма по-остра и категорична реакция на католическата църква. А иначе, ако ще се защитават права, би трябвало това да важи за всички, независимо дали са мъже или жени - вербално или невербално насилие може да се упражнява независимо от пола.

Интервенцията(Конвенцията)  е опит за правно закрепване на античовешките постулати на Gender Mainstreaming-а

От елитарните либераст-идиоти и коментарите под техни постове разбрах, че ако не подкрепям ИК съм, ако не путинист, то най-малкото комунист.

Конвенция значи споразумение, не се опитвайте да я налагате като Конвент. (Относно Конвента само да ви напомня как революцията изяжда своите деца...)

В обяснителния доклад към конвенцията - чл.53-ти е достатъчно показателен:


Подривната джендър теория на Джудит Бътлър

Главната идеоложка на джендър теорията е Джудит Бътлър, родена през 1956 г. Тя израства в САЩ в образовано еврейско семейство с унгарско-руски произход. През 1984 г. Йейлският университет й присъжда докторска титла за дисертация върху понятието за желанието при Хегел. Тя е професор по реторика в Университета Бъркли. От 2006 г. заема катедрата по философия „Хана Аренд” в European Graduate School в Швейцария. Един посредствен ум не би дръзнал да нападне половата полярност и цялата културна традиция на нашата земя с намерението да ги разбие.

Дискусиите около тази конвенция показа, че нашето общество е консервативно в хубавия смисъл на думата, държи на семейството, на изградените социални модели на това коя е мама, кой е татко, как се случват нещата в семейството...

джендър-конвенционист;  Президжендър- конвенционист, хибриден боец, с една дума неориентиран арпаджик, помияр. 


https://bglog.net/blog/Balgarionn/site/posts/BGLog/Либерастия-и-gender