avatar

Който владее информацията, владее света

В протежение на цялата си история човечеството преодолява трудности, опитва се да изгради щастлив живот. За да бъдем щастливи, трябва да знаем всичко, което се случва с нас. Но осъзнаването ни се сблъсква с недостиг на информация: защо сме се родили, защо живеем, защо страдаме, защо умираме? Как може да разберем повече за себе си, за света – такъв ли е, какъвто си го представяме, или има и още нещо? За такава информация всеки от нас не би пожалил и живота си! И още как! Кой не би искал да разбере какъв е смисълът на живота му? А ако не знаем, изпитваме разочарование от него – нещо не е както трябва, момчета…

Днес е векът на информацията. Информацията е изключително важна за целия свят. Защо? Днешните хора желаят да управляват своя живот с помощта на знанието, да властват чрез разума. Информацията стана суровина, основа за процеса на вземане на решения, инструмент за контрол в политиката и икономиката. Днес върви преразпределяне на света заради информацията – и това се постига и с невоенни способи, и с военни.

Като пример за това може да служи изобретяването на информационното оръжие, изключително по-мощно от оръжията за масово поразяване. То е способно да оказва психологическо въздействие върху умовете, върху мирогледа на хората, за да ги подчини на определени интереси.

Навремето бях поразен, като разбрах, че когато учените са разбили атома, се изяснило, че всичките негови частички носят информация една за друга. Благодарение на нея се съхранява връзката между тях (теоремата на Бел).

Излиза, че информацията е средство за връзка. Това е много важно откритие, издигащо феномена на информацията на неизмеримо по-високо ниво от това, което виждаме около себе си.

Да погледнем себе си. Всяко поколение предава на следващото, освен своите достижения в развитието на културата и науката, натрупания общочовешки опит. Той преминава от поколение в поколение като енергия, информация от настоящето към бъдещето. Във всеки от нас е заложено огромното желание да предаде най-добрите, най-ценните си знания като наследство на потомците си. Така миналите поколения се свързват със сегашните – заради благото на последните.

 

Постепенно започваме да виждаме, че съществува неразривна връзка между природата и човека, на когото тя въздейства. Кой не е чувал за генетиката? Генът е материален носител на наследствена информация. Тоест, може смело да се твърди, че информацията е вътрешен сигнал, дошъл от природата, предаващ се чрез семето и активиращ генната мрежа на човека.

Природата е източник на първична информация, закон на развитието, по който е създадена Вселената, изграден е материалният свят, изпълняващ този закон. В него се появява човекът, който преобразува първичната информация на природата в знания за света, където работят неговите материални сетива. Накъде е насочена първичната информация и каква цел преследва? На този въпрос ще ни помогнат да отговорим желанията или по-точно – непрекъснатият им растеж.

На нас вече не ни е достатъчна онази техническа мощ, която е достигнало човечеството, защото тя не подсигурява желанията на новите поколения. Те са значително по-високи, големи, силни и съответно изискват друго напълване. Информацията за същността на нещата е онзи „напълнител“, който изискват съвременните желания. Така постепенно се развиваме до потребността да усетим и разберем корена на живота, на неговото начало. Към кого да се обърнем за разяснение? Освен към природата, няма към кого!

Да се върнем към нашия извод, че информацията се явява средство за връзка между хората. И наистина, информацията за възходите и паденията на финансово-икономическата система е необходима на всички, защото тя касае всеки, засягайки интересите им. В това е тяхното съединение. Хората започват да виждат, че тази система е ненадеждна, че е подложена на внезапни падения и подеми, че е неустойчива. И това е естествено, взаимодействието се извършва в егоистичните желания на всеки, които се подчиняват на един закон: „каквото ми е изгодно”. Те ни позволяват да властваме над другите, да ги унижаваме, да ги използваме за собствените си нужди.

Представяте ли си как бихме могли да заживеем, ако имахме информация, защо се случва така и как можем да поправим нещата! Именно това не ни достига! Това е най-изчерпателната информация, така необходима на човечеството – да знаем причините и пътищата на нашето развитие, на нашето участие в процеса и крайния му резултат. Тя ще ни даде знание и възможност да се обединим не заради властта или бизнеса, а заради мира и щастието на Земята.

А докато човек не владее тази информация, той, независимо от своите огромни технологични достижения, не управлява света. Връзките в социума, егоистични по своята природа, започват да се провалят. Независимо от това, че всеки може да контактува с целия свят, вътре в себе си човек е абсолютно самотен. Какво пречи на връзката между нас? Разпадането на обществото.

То възниква по причина, че всеки егоист и неговото мнение, неговата личност, надменността му, представляват бариера, препятствие пред връзката. Връзката между хората се определя не от физическите закони, не от биологическите или физиологическите, а от представата на хората за това, как е устроен светът. Затова такава информация би ги обединила… Наистина, който владее информацията, как всички да се свържем в една хармонична система, той владее доброто!