avatar

Като си говорим за човешки права...

Една от темите тук ме бъзна на тази така любима моя разтеглива тема - правата человечески.

Един от сериозните въпроси на световната общественост е защо и как Китай си позволява да не ратифицира Международния пакт за граждански и политически права. С две думи, че тоталитарният режим в КНР не допуска създаването на реална политическа опозиция, потиска свободното изразяване и сдружаване и тъй нататък, и тъй нататък. Даже покрай Олимпиадата се надигна сериозен вой, че ще се провежда в тази тоталитарна източна държава. И демократичната общественост изобщо е разбунена по въпроса.

Съгласен. Но...

Отбелязва ли някой от т.нар. демократична общественост, че кралят на Саудитска Арабия изобщо не си е подигнал царствения пръст, за да подпише, макар и лицемерно, въпросният международен документ за правата на човека? И още, че в тази страна все още управляват по Корана и кълцат ръце и глави, ако кихнеш по време на молитва?

Надигал ли е някой навремето вой от т.нар. демократична общественост, че зимната Олимпиада от 1984 се провежда именно в една тоталитарна държава - Югославия (защо е тоталитарна - справка: италианците от полуостров Истрия и българите от Македония)? Искал ли е някой човешки права и свободи за потиснатите народи в СФРЮ?

Отговорът на всички тези въпроси... не е "не". Отговорът е "САЩ". Не друг, а именно "кръстоносецът на демокрацията", и сега, и тогава е бил склонен да прости и най-гнусните престъпления на страстната си любовница, внедрената шпионка респективно в Източния блок или в ислямския свят.

Убеден съм, че немалко от тези, които четат това, няма да ми повярват. За тях имам един последен аргумент - добрият стар Гугъл. Пробвайте да напишете "China human rights", а после "Saudi Arabia human rights" и сравнете броя на намерените страници. Направете същото с "Beijing olympics human rights" и "Sarajevo olympics human rights". Все още имате възражения? Слушам...