avatar

Какво е незаконно изхвърляне? Причини, последствия и решения

Незаконното изхвърляне, е често известно като изхвърляне на отпадъци, и се отнася до незаконното оставяне на отпадъци в неразрешени зони като улици, паркове, празни места или водни басейни.

Подобно поведение може да доведе до сериозни екологични проблеми, като замърсяване на водата, увреждане на природните местообитания и социални и икономически предизвикателства. Когато имате боклук след къртене и чистене, не оставяйте навсякъде тухлените и бетоновите останки.

През последните две десетилетия се наблюдава нарастване на незаконното изхвърляне, което го създава сериозен проблем за много общности в цялата страна. Изглежда една от малкото области, в които хората са обединени срещу обща кауза. Нека да разгледаме причините и последствията от незаконното изхвърляне и как можем да работим заедно за разрешаването на проблема.

Какви са често срещаните причини за незаконно изхвърляне?

Незаконното изхвърляне вероятно не е първият избор на никого, но се случва с такава скорост, че не можем да го конкретизираме в една единствена удобна причина. Това е многостранен проблем, който произтича от различни фактори и справянето с него ще включва подобен многостранен подход.

Липса на достъп до подходящи съоръжения за изхвърляне на отпадъци

В цялата съществуват депа  и безброй допълнителни съоръжения за изхвърляне на отпадъци. Това обаче не означава непременно, че всеки има такъв на близко. Концентрацията на съоръжения се променя значително в зависимост от това къде се намирате, което означава, че може да шофирате с часове, за да стигнете до подходящо място.

Такива разстояния често се превръщат в икономически фактор, когато по-добре развитите държави имат повече съоръжения за събиране на отпадъци от други – но само понякога. Този аргумент стана противоречив, тъй като съоръженията за събиране на отпадъци никога не са били толкова разпространени, докато незаконното изхвърляне не беше нарастнало.

Съображения за разходите

Цената е друг важен фактор, който тласка мнозина към незаконно замърсяване. В един идеален свят правителството би могло да субсидира изхвърлянето на отпадъци, като по този начин стимулира използването на съоръжения, но ние сме далеч от това.

Изхвърлянето на отпадъци често може да бъде скъпо, за много хора или фирми това е само още един разход на върха на надвисналата инфлация. Таксите за депониране или  наемането на услуги за извозване на отпадъците  могат да се увеличат.

Невежество или липса на осведоменост

Въпреки това, не можем да говорим за проблеми с разходите и липсата на достъп, без да споменем зашеметяващото невежество и липса на осведоменост, които споделят много нелегални изхвърлячи. Обичаме да мислим за хората като цяло за добри и почтени, но за съжаление, много от тях не се интересуват от техните действия и вредата, която причиняват.

Дезинформацията или невежеството относно екологичните и правните последици от незаконното изхвърляне може да накара хората да изхвърлят отпадъците неправилно, без да осъзнават вредата, която причинява на околната среда и общественото здраве.

Ограничено изпълнение и санкции

След това стигаме до силата на властите, които често са затрупани от това, което мнозина биха сметнали за по-тежки престъпления. Неадекватното прилагане на антидъмпинговите закони и леките санкции за нарушителите също често могат да насърчат отделни лица и предприятия да участват в незаконно изхвърляне без страх от последствия.

Ефектите от незаконното изхвърляне

Въпреки че мнозина виждат незаконното изхвърляне като тривиално в сравнение с други престъпления, като убийство, кражба и сексуално насилие, това е просто начин за опростяване на ситуацията. Не че незаконното изхвърляне е толкова тежко, колкото тези престъпления, но все пак има широкообхватни последици,  засягащи както околната среда, така и общностите  по различни начини.

Въздействие върху околната среда на незаконното изхвърляне

Замърсяване на почвата

Изхвърлените отпадъци, особено опасни материали като химикали, масла и електронни отпадъци, могат лесно да проникнат в почвата, внасяйки вредни замърсители, замърсявайки подземните води и създавайки рискове за растенията и животните.

Замърсяване на въздуха и водата

Изгарянето на отпадъци, особено на пластмаси, може да има ужасно въздействие върху въздуха и водата, допринасяйки за респираторни заболявания, болести, предавани по вода, и екологичен дисбаланс. Водният боклук  е непрекъснато нарастващ проблем в световен мащаб и в Съединените щати, често причинен от незаконно изхвърляне в близост до водоизточници.