avatar

Инвалидна количка от социалните

Как да получим безплатно инвалидна количка? Малко известен факт – не само инвалидите могат да получат безплатна инвалидна количка ако се възползваме от правата си. Кои имат право на това и какво трябва да направим.

 Възрастните хора трудно подвижни или лежащо болни дори никога да не са лекувани в болнични заведения имат право при определени условия да получат целева помощ от Социално подпомагане по местоживеене по лична карта и да получат безплатна инвалидна количка и други помощни средства от които се нуждаят и на които имат право.

Как да получите инвалидна количка без да плащате ?


На какво имате право? Подробна информация по въпроса може да намерите на Инвалидна количка от социалните.

https://voevmedical.com/инвалидна-количка-от-социалните

в сайта https://voevmedical.com/