avatar

Избори 2024 тук и там

Избори дал Господ. Ако живеете в друга европ. държава, но нямате неин паспорт и гражданство, все пак можете да гласувата за евродепутатите й. Интересно е, като човек, който води тузк азиатски хроники, да разгледам май единствените директни кит. избори - за Селски (разбирай земеделски) комитети и разпределението на властта и за жените.
Постепенното въвеждане на селски избори в Кита-й привлече вниманието на политици, изследователи и други анализатори, както в Китай, така и в чужбина. Този процес обаче доведе до намаляване на представителството на жените в селските комитети. Разпределението на мъже/жени в селските комитети, като същевременно поставя този въпрос в по-общия контекст на участието на жените в китайския политически живот. След това се разглеждат основните фактори, които обясняват слабото представителство на жените в тези избрани комисии, въз основа на проучвания, проведени в провинциите Хунан и Шандонг. Накрая се изследват някои от мерките, които в бъдеще биха могли да направят възможно увеличаването на това представителство.
Идеята, че непартийни членове могат да се кандидатират за поста и че селяните могат директно да избират свои собствени лидери, изглежда предполага сеизмична промяна в начина, по който е подредена китайската политика. Съобщенията за купуване на гласове, клановост и намеса на властите от по-високо ниво в изборните процеси заглушиха част от тази първоначална еуфория. По-малко известно е, че въвеждането на състезателни избори е довело до намаляване на численото представителство на жените в селските комитети.

1 „Повече жени в политиката,“  (9 септември 2004 г.).
2Според Министерството на гражданските въпроси представителството на жените в селските комитети е спаднало от 30 на 16% след 1998 г., когато Органичният закон за селските комитети става постоянен.1 По този начин огромното мнозинство от селските председатели и членове на селските комитети са мъже. Как би могло да бъде това в страна, в която водещата политическа сила, а именно Кит. комунистическа партия (ККП), отдавна насърчава равенството между половете и където съществува отдавна установена национална женска машина, а именно Общокитайската федерация на жените, за насърчаване на правата на жените и интереси?
 Твърди, че това разбиране за подчинението на жените в политическата сфера пренебрегва значението на институционалните, структурните и политико-културните фактори, което има последици за естеството на интервенциите, насочени към вкарването на жените в политиката.
 
 След началото на пазарно ориентираните икономически реформи от 1978 г. нататък структурата на икономиката и обществото на Китай започна да се променя фундаментално. Деколективизацията в селските райони, бързото разпространение на „системата за отговорност на домакинствата“ и облекчаването на контрола върху мобилността между селските и градските райони постепенно промениха не само предишните колективни системи на селскостопанско производство, но и политическата, административната и социалната структура на живота в селото.