avatar

За пътя на готите на Книва

За  пътя на готите на Книва

цитат от Гетика на Йорданес.

"После его смерти Книва, разделив войско на две части, многих направил на опустошение Мезии, зная, что и императоры ею пренебрегают, и защитников она лишена; сам же он с 70 тысячами пошел к Евсции, иначе — к Новам.

 

Оттесненный оттуда военачальником Галлом, Книва подошел к Никополю, замечательному [городу], лежащему близ реки Ятра (Янтра) Этот город построил Траян после победы над сарматами, дав ему имя города Победы. Когда там вдруг появился император Деций, то Книва отошел, наконец, в области Гема (Хемус), которые были неподалеку; оттуда, построив свои войска, он поспешил к Филиппополю. Узнав об его отступлении, император Деций перевалил через горный хребет Гема и, чтобы оказать помощь тому городу, подошел к Берое."

 

 

Значи Книва е отстъпил от Никополис и Янтра към хребета на Балкана. За да премине в последствие към Филипополис. Следващите проходи са Троян-Кърнаре, Кашана, Арабаконак, Витиня...

Известно е, че Златица е превзета около 250г. Значи най-вероятно е минал през Кашана. И е останал по нашенско за дълго...Археологията го доказва.

 

Какво става с ИРИ на Балканите след похода на Книва?

-Деций и сина му са убити;

-Приск е обявен от сената за държавен враг (hostis) и скоро след това убит;

-Гай Вибий Требониан Гал, римски император, (251 и 253 г.), наследил Деций Траян предпочита веднага да сключи унизителен мир с враговете, на които плаща големи парични контрибуции, след което заминава за Рим, където да получи одобрение от Сената.

-Марк Емилий Емилиан е римски император за три месеца през 253 година. Първата стъпка на Емилиан е да поведе силите си към Италия срещу непопулярния император Требониан Гал .

-Публий Лициний Валериан (на латински: Publius Licinus Valerianus), е познат като Валериан I, римски император в периода 253–260 г. Той е единствения император на Рим, попаднал във вражески плен.

-Публий Лициний Егнаций Галиен, римски император, управлявал Римската империя, отначало съвместно със своя баща Валериан I – от 253 до 260 г., а после и като единствен император през 260-268 година. Посещава Гърция и май само това е присъствието на римляни на Балканите.

 

Значи до 268 г. римляни на Балканите няма.