avatar

За йога и историята й - 1


  Въпреки изопачаването на древната йога в сегашните й видове, както и в други видове през вековете, тя възниква не благодарение на разни учители и гурута, а е базирана на основата на личните експерименти и търсения на много хора, както и на споделянето на опита помежду им. И така всичко се е пренесло и запазило до момента, когато всичко постигнато е било откраднато, прикрито и изопачено. Основните насоки на търсенията на древните са били - тялото, ума и помощните средства. От експериментите с тялото са възникнали различните пози, споменаващи се в някои източници като около 8 400 000 на брой както и различни очистителни процедури, целта на които е поддържането на тялото в добро функционално състояние. От експериментите с ума са възникнали различните начини за повлияването му, промяната на мисленето и повишаването на възможностите му. Така са изнамерени мантрите, джапите, янтрите и други подобни. Експериментите върху помощните средства са се простирали върху храненето, дишането, върху приемането на отрови, алкохол и наркотици. Трите вида като средства са се използвали за различни цели. Една от целите е за само събуждане или за самошокиране, обособила се по-късно като дзен...