avatar

Заигравка :)

След като един път бях зарязана по време на романтична вечеря заради тази игра, разбрах, че тя има и други странични ефекти:

- изгубване на всякаква представа за време и пространство
- забравяне за физиологични нужди
- помрачен поглед
- дълга лига от дясно на устата
- дълга лига от ляво на устата
- разсеяност
- издаване на непонятни звуци
- мисли за джуджета
- халюцинации
- натрапливата идея, че химикалката е копие...

"хироус"... ъъъ... хероина е използван във втората световна война... после и в други и идва от... hero;

(в лит. произведение) character. дете- ГЕРОЙ а child hero;

ГЕРОЙ на деня a man of the day, a hero of the hour;a man in the public eye;

ГЕРОЙ на труда a hero of labour;

ГЕРОЙ на социалистическия труд a hero of socialist labour.