avatar
+2 2 гласа

Забавно и интересно. Улични музиканти в Мадрид.

Снимки и видео Георги Воев,
http://www.voevmedical.com/

http://www.youtube.com/watch?v=BroyP6eth4c


http://www.youtube.com/watch?v=qZgf2W7xcUI