avatar

Електронен вариант на учебника по Психология и логика - 9 клас, ЗП, изд. Педагог 6"

Всъщност заглавието е малко заблуждаващо, защото все още не съм готова с целия учебник (все пак намерението ми е да го довърша). Това, което помествам е част от "Логика - Дял ІV, Истина и аргументация". Колеги, целта ми е да разгледате направеното досега и да ми напишете коментари. Използавала съм предимно урочните статии от учебника на "Педагог 6", тъй като е одобрен от МОМН, като съм се постарала да ги онагледя максимално, защото знам, че тази сложна материя е много трудно смилаема от учениците. Когато го завърша, към учебника ще има въпроси, задачи, тестове, прикачени филмчета и т.н. Но сега искам да разбера дали съм на прав път.

 

Ето и частта от учебника - Дял ІV Истина и аргументация.ppt

Ще се радвам, ако имате предложения.