avatar

ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ. СМЯНА НА СТАВА. ЗДРАВНА КАСА ПЛАЩА.

НЗОК ЗДРАВНА КАСА ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ ЗАПЛАЩА СМЯНА НА СТАВА

За всички на които им престои ендопротезиране смяна на тазобедрена става, както и на тези изписани от болница за въстановяване вкъщи.
Официална информация от здравната каса НЗОК.

На изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, упойки, операция, лечение в болницата с назначаване до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването, задължително записани в епикризата, в същото лечебно заведение за болнична помощ. НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, само когато те са включени в т.нар. Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ. Документът е публикуван на сайта на НЗОК - рубрика „Болнична помощ“ - „Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ“. НЗОК заплаща на лечебното заведение стойността на тазобедрената протеза, отделно от всички дейности по клиничната пътека. Например сумата, която НЗОК заплаща за протеза за тазобедрена става е  1080 лв., 1435 лв., ...
Всяко медицинско изделие се определя от лекуващия лекар. Доплащането от страна на пациента зависи от изделието, което е необходимо конкретно за неговия случай. Ако пациентът доплаща за медицинско изделие, той дава сума, която представлява разликата между стойността на изделието и тази, заплащана от НЗОК. Болницата задължително издава документи (вкл. фактура), в която е посочено точно за какво е плащането от пациента. 

Още по темата може да намерите на Ендопротезиране здравна каса НЗОК.