avatar

Дървообработване – кои са основните видове инструменти и как се използват

Работата с дървесина изисква ловки умения и прецизност на най-високо ниво. Индивидуалното майсторство може да се прояви тогава, когато професионалистът в тази сфера разполага и с висококачествена апаратура. Различните инструменти за дървообработване имат различни приложения, които позволяват както извършването на по-груби дейности, така и на по-деликатни операции.

В дърводелския цех можем да открием уреди, които по същество изпълняват сходни задачи, но се отличават по структура и външен вид и по специфика на приложението. Основните функции на машините за дървообработване са:

● Рязане;
● Пробиване;
● Шлайфане и шлифоване;
● Оформяне на повърхности и настилки.

Работата на майстора дърводелец обикновено не се фокусира само върху една отделна дейност. За да се извършат различни по натоварване и специфика задачи, са необходими и съответните инструменти за дървообработване. Да започнем с тези, чиято основна цел е да режат съответния материал.
Какви видове триони се използват?

Това вероятно е най-голямата и широкообхватна група от уреди за работа с дървесина. В професионалната сфера се използват различни видове триони според големината, здравината и мобилността на дадения материал. Съвсем не става дума само за стандартната верижна резачка. В дърводелския цех важно приложение имат сабленият и прободният трион. Първият от посочените варианти се използва за рязане на дъски и профили, като позволява на опериращия с уреда да е по-мобилен и гъвкав в работата си. Прободният трион пък служи за пробиване на отвори в масивна дървесина или плоскости.

Естествено, стигаме и до задължителния циркуляр. По същество говорим отново за вид трион – по-точно дисков. При тази машина желаното действие се извършва именно от ротационната работа на острието, а капацитетът за извършване на полезен труд е огромен. Циркулярът може да бъде както преносим, така и стационарен. Последният е с особено важно приложение при търсене на стабилност в рязането на съответния материал. Ръчната машина обаче също е важна част от апаратурата на дърводелеца, защото дава възможност за обработка на по-трудни за пренасяне корпуси и елементи.

Как да оформим и загладим ръбовете?

Освен за отрязване на дървесина, има инструменти за дървообработване, които се използват по-скоро за отнемане на част от материала и за оформянето му по желания начин. Трионът също може да се пригоди за изрязване на ръбовете, но в случая отлично решение е и употребата на електрическо ренде. А прецизното обработване и заглаждане вече става възможно при наличието на професионален шлайф за дървообработване.

Работата с дървесина изисква и запасяване с голям брой приставки и консумативи. В цеха приложение намират различни шкурки и накрайници, които извършват специфични дейности.

Не на последно място трябва да се постави и въпросът дали инструментите за дървообработване да бъдат кабелни, или безжични. Акумулаторните машини предоставят значително повече свобода на действие, включително и на открито, както и в зони, които са по-отдалечени от източник на електрозахранване. Но при стационарните уреди е логично да имаме постоянен достъп до електропреносната мрежа.

Модерните уреди са насочени към по-голяма универсалност в спектъра на задачите, които изпълняват. Затова и в каталога на авторитетни магазини за инструменти за дървообработване като Toninski могат да се открият и доста мултифункционални машини. Дърводелската работа изисква много повече, отколкото може да се предположи на пръв поглед.