avatar

Докога ще се гаврят с Конституцията на Република България?

Когато трябваше да се ходи казарма ми обясняваха от Военното Окръжие, някакви неща за един ЗОВС, дълг, родина такива някакви работи :).
Как аз съм бил длъжен и ако не отида еди какви си санкции.
Та питам аз докога няма да има санкции за тези които гласуват с чужди карти в българския парламент? Къде е техния дълг, да не говорим за клетвата, която са нарушили?!
И кога ще се ревизират законите приети по този начин "с пълен кворум" и 5 души в пленарна зала.
Поради отказа и нежеланието на парламента, както и бездействието на президентската институция в Република България.
С решение на Конституционния Съд на Република България това деяние беше определено като противоконституционно!
Как гражданите на Република България да спазват законите, като самият парламент не ги спазва.
Президентът на републиката е ДЛЪЖЕН да се подчини на решението на Конституционния Съд на Република България и да връща всички закони, които са гласувани с чужди карти с налагане на вето.
Предлагам да започнем Национална Кампания "Закон и Ред"с уебсайт (на който на база на снимки, репортажи и прочие източници да се покажат престъпните лица) и подписка със следните цели:
  1. Създаване и налагане на механизъм на санкциониране гласуването с чужди карти в пленарна зала.
  2. Ревизиране, отмяна и прегласуване на законите.
  3. Изключително тежки санкции за провинилите се без право на обжалване, лишаване от граждански права и др.
  4. Криминализиране на деянието.
  5. Изключително тежки санкции за управленците, които не са предприели мерки. Включително предишни Президенти на страната и на настоящия Президент на Република България.