avatar

Добър ден,Тъга...

Добър ден, Тъга.
наспа ли се добре?
удобно ли ти е в сърцето ми
широко.
Да ти донеса вода,
а може би кафе?
или пак
ще заспиш в мен дълбоко.
Как го пиеш, Тъга,
със три бучки мъка
или горчиво
като дните ми?
Пак ли ще виеш,
Тъга? по него.
пак ли ще сплиташ
душите ни.
Поседни с мен, Тъга,
на чаша съмнения,
нека видя на дъното
какво
ме очаква.
Недей ми иска
за целувка разрешение.
целуни ме
и
пътувай със вятъра.
Тъга, утре като
се върнеш
ще пише на входа
"хотел за ранени
сърца".
влез обута,
знаеш паролата.
за днес толкова.
Утре ела.

Франсоаз Саган