avatar

Десетте правила на КонсерватизЪма и ЛиберализЪма

 

ДЕСЕТТЕ ПРАВИЛА НА КОНСЕРВАТИЗЪМА

 

1.     Не бъди по – консервативен от разума.

2.     Не бъди по – либерален от любовта.

3.     Не бъди по – традиционен от морала.

4.     Не бъди по – сериозен от закона.

5.     Не съди по – строго от историята.

6.     Не бъди по – католик от Вселенския Патриарх.

7.     Не бъди по – непостоянен от камъка.

8.     Бъди човек, а после - консерватор.

9.     Бъди Християнин, а после – човек.

10.    Бъди консерватор, а после – Християнин.

 

ДЕСЕТТЕ ПРАВИЛА НА ЛИБЕРАЛИЗЪМА

 

1.     Не бъди по – либерален от разума.

2.     Не бъди по – консервативен от любовта.

3.     Не бъди по – радикален от хуманизЪма.

4.     Не бъди по – разкрепостен от справедливостта.

5.     Не бъди по – голям футурист от бъдещето.

6.     Не бъди по  атеист от Айнщайн.

7.     Не бъди по – радикален от свободата.

8.     Бъди либерал, а после – човек.

9.     На първо място си човек, на второ си животно.

10.    Да си животно е либерално, но да си либерал не е животинско.