avatar

Да говориш на своя език...

Един разказ (с картинки) за това колко е важно да умееш да говориш на своя език; за умението да бъдеш различен и въпреки това - популярен.
Или как живеят хората в едно швейцарско градче на 4444 мили от Швейцария...

Можете да го прочетете в новата Общност Български език и литература.
Заповядайте!