avatar

ДДС – панацея? Алтернативи!

Повдигането на ДДС с 2% или 4% е абсурдно при създалите  се сега макроикономически условия. Партия БСД и нейните експерти икономисти заявиха това още преди няколко месеца. Причината е силно стеснената данъчна основа и фактът, че в момента във фирмите няма свободни средства, а напротив има продължаващо нарастване на междуфирмената задлъжнялост. В такава обстановка повдигането на ДДС ще доведе до още по-голямо охлаждане на икономиката. И, в частност, до още по-силно стесняване на данъчната основа.
При това положение ефектът за бюджета ще бъде по-скоро отрицателен. Използвайки математически модели и стандартни макроикономически анализи, стигнахме до извода, че при създалата се ситуация в страната всяко повдигане  на данъците е погрешно.
Какъв тогава е изходът от кризата, след като е очевидно, че бюджетните приходи са значително по-ниски? За да се даде отговор на болестта, трябва да се определи точната диагноза. Истината е, че правителството на Бойко Борисов подцени провала на Тройната коалиция, подцени данъчната дупка, подцени това, което беше заложено в края на 2008 г. и началото на 2009 г. А именно, обстоятелството, че макроикономически, реалната данъчна дупка в края на 2009 г. надхвърли 5 млрд.лева във всички случаи. Възможно е да надхвърли и 5,5 млрд.лева.
Второто обстоятелство е още по-неприятно. Една голяма част от средния и малкия бизнес, които работиха пълноценно през последните няколко години, изпаднаха в много тежка криза и на практика престанаха да плащат данъци. Стигна се до положение, при което близо 40 на 100 от фирми се оказаха извън данъчна система и премина или в небитието, или в сивия сектор.
Това нещо не може повече да продължава. В момента ние имаме нужда от свеж ресурс и затова предложението на БСД е следното. При тези обстоятелства българското правителство трябва да вземе не по-малко от 1 млрд.евро от свободния пазар. Възможността е да се продадат държавни облигации на български банки, които се намират на територията на страната и да се пласират на свободен международен пазар. Струва ми се, че стратегически по-правилно е да се отиде на предлагане и разместване на облигации на свободния пазар. Убедени  сме, че за много кратък период от време България ще набере значителни суми. Предполагаме, че  всички облигации ще бъдат изкупени. Условията в момента са благоприятни поради факта, че инвеститорите все още се страхуват да влагат значителни пари в реалния сектор и предпочитат сигурността на държавните ценни книжа. Това би могло да стане по много убедителен начин и да бъде обосновано с икономическата криза и с изключително нелепото управление на предишното правителство.
Това нещо ще успокои страната за този мъртъв период, който ще обхване цялата 2010 г. и вероятно част от 2011 г. Защото в тази ситуация, ние трябва да си дадем сметка и за още нещо. Икономиката ще започне да се възстановява, но това ще става много бавно. Няма да има рязко възстановяване. Няма да има бързо достигане на цените на недвижимите имоти  до нивата от 2005 - 2007 г. Възстановяването ще бъде противоречиво. То ще тръгне в едни отрасли, но ще удари други. Понеже тази криза, и специално българският й еквивалент, предизвиква неизбежно преструктуриране на националната икономика. Много фирми, които съществуваха благодарение на присвояване на държавните средства съществуваха благодарение на спекулата, на неплащането на данъците и много други фактори. В момента нямат шанс.
И още нещо. Не очаквайте европейските фирми толкова бързо да се върнат на българския пазар. Няма основание нито причина това да се случи. Защото възстановяването на Западна Европа е сложно, противоречиво и макар да е необратимо, няма индикации, че това възстановяване ще доведе до засилване на интереса и възлагане на много поръчки на български производители.