avatar

Глупости на 300 грама;-)

пи(л)яни мисли-5

Учителката предлага на децата да играят на букви: тя казва буква, а децата казват дума, която започва с тази буква и я обясняват. Започнали... А, Б и т.н. Децата се поуморили. Стигнали до буква "П". Само Иванчо вдигал ръка. Учителката го посочила със свито сърце:
- Кажи, Иванчо.
- "Подсъзнание", госпожо.
- Браво, Иванчо - отдъхнала си тя - И какво значи "подсъзнание"?
- Ами, госпожо, представете си, че по улицата вървят две жени и ядат сладолед. Едната го ближе, а другата го смуче. Коя от двете е омъжена?
- Ами - позачервила се учителката - тази, която го смуче...
- Не, госпожо. Омъжена е тази, която носи халка, а това дето вие си го мислите - то е подсъзнание.

Чета го този виц  и се смея  и в опиянената ми глава,възникват едни никакви въпроси,ако има подсъзнание,дали има над съзнание,пред съзнание и зад съзнание и  ако има дали могат да те болят , а специално зад съзнанието може да се изобрази графично с една полегнала хоризонтално тройка,но за съжаление не мога да  го докажа математически,също като във вица за Чапай,който чувствал,че ½+0,5 било равно на литър