avatar

В моето сърце

Вмоето сърце някой пак е влизал някое е върлувал и пиянствал там, някой неграмоно си е играл с клетките ми и ги е пукал  като балони от детски рожден ден.  Някой всичко е преобърнал и разбил  с големи и груби остри ножове влизащи през ушите и очите . Някой го е ритал всеки път, когато  го е виждал уязвимо и прямо.Някой е мислил ,че това туптенето от него е баса на песен, от която се дразни.Студено е има само пепел, по която минават всички и оставят неясни и излитащи следи.....