avatar

Въпрос на време

Добрата снимка е като живота. В живота, както и при сполучливата снимка, важни са мястото и времето.
Ето няколко примера, които доказват колко важно е да не пропуснеш мига :)

 

Timing

 

Timing

 

             Timing

 

               Timing

 

Timing

 

Timing

 

 Timing

 

                  Timing

 

Timing

  

Timing

 

Timing

 

                Timing