avatar

Въпроси към здравната каса и отговорите за ПСПСМИ помощни средства и медицински изделия

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЗОК ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Относно помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ за възрастни хора, инвалиди, болни, хора с увреждания.

Въпрос зададен от В.П на 31 01 2023 г и отговорено от здравната каса същия ден относно: Лекарска комисия за отпускане на помощни средства. Въпроса е: Трябва ли територията на посетеното ЛКК да е същата, както адреса на болното лице или може да посети която и да е ЛКК на територията на страната?

Друг въпрос от В.Д поставен на 13 02 2023 и отговорено от НЗОК същия ден относно: Предоставяне проходилка за възрастен.
Още въпроси и отговорите им може да намерите на сайта на здравната каса НЗОК на пряката връзка по-долу Онлайн консултации.

Въпросите можете да зададете ONLINE в сайта на здравната каса НЗОК на страница ONLINE КОНСУЛТАЦИИ. 
Там ще получите и отговора на зададения от вас въпрос.

Още информация във връзка с промените от 1 юли 2022 г свързани с прехвърляне дейността по предоставяне на ПСПСМИ от АСП към НЗОК може да намерите и на Въпроси и отговори помощни средства ПСПСМИ на НЗОК.