avatar

Влиянието на образованието върху доходите в бизнеса

Какви са тенденциите в съвременното образование? Оказва се, че днес компаниите, които обръщат внимание на обучението на своите сътрудници, постигат по- успешни резултати.
В свят, в който управлява интелектът, следва да се промени определението за образованието и професионалната подготовка. Все още се смята за нормално съществената част по образованието да се осъществи до към 25 години. Счита се, че чрез натоварване на личността със знания в ранна възраст може след това лесно да се преживее през следващите четиридесетина години под влиянието на тези знания, а след това ние на никой повече няма да сме нужни.
Такъв подход към обучението е довел до това, че повечето хора не смятат, че трябва да учат повече в своя живот.

Ето къде може да видиш продължението.