avatar

Бързо запитване за задача към изпит по "Интернет технологии"

Аз пак съм на вълна изпити и утре ме чака изпит по "Интернет технологии".
Имам тук някакви решени задачи и скрипт и се главоблъскам за един съществен проблем...

Става дума за IP class addresses

По принцип Класовете се наделят на 5 типа (А, B, C, D, E), но мен ме интересува нещо относно първите 3:
Става въпрос за броя на мрежите, които могат да бъдат адресирани в първите 3 класа, както и за броя на компютрите, които могат да бъдат адресирани.

За клас А пише следното :
Започва с 0 и следващите 7 бита са за мрежите. Останалите 24 бита са за компютрите. Т.е. :

0nnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh (n - network, h - host).

Това, което прочетох е, че в клас А адрес на мрежите 1111111 е запазен за "Loop-back" функция, която адресира данните не към мрежата, а обратно към изпращача. Адрес 0000000 за мрежите също е запазен, т.е. имаме в клас а 2^7 - 2 мрежи, които могат да бъдат адресирани.

При компютрите в клас А, адреси само с 0-ли или 1-ци също са запазени за специални функции (Broadcast address, и т.н.).

Т.е. имаме 2^24 - 2 компютри, които могат да бъдат адресирани.

Клас B започва с 10 и следващите 14 бита са за мрежите, а следващите 16 - за компютрите.
Т.е. : 10nnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhh

Това, което пише за броя на мрежите, които могат да бъдат адресирани е, че са 2^14 . Т.е. се оказва, че тук нямаме Loop-back функция при само 1ци за мрежите или друга някаква при само 0-и ???
Компютрите, които могат да бъдат адресирани са 2^16-2

Клас C има следния вид :
110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh
И пак - 2^21 брой мрежи, но 2^8-2 компютри, т.е. - пак няма Loop-back функция за само 1-ци и друга за само 0-и....

В решените задачи навсякъде (и в трите класа) са вадили -2 за мрежите.... Което доста ме обърква.

Възможно ли е наистина да има разлика в клас А, B и C относно адресиране на мрежи, състоящи се само от 0-и или 1-ци...

???
:)