avatar

Бързата присъда, срам за съдията!

Никога не съди по това, което виждаш на пръв поглед!
 Спри се, огледай се, помисли и тогава решавай!

Линк

 Не е ли смешно?.....Не бързайте! Помислете!