avatar

Бележки по Именика. Копие на Уваровия препис

Бележки по Именика. Копие на Уваровия препис

Вмъкнатият измежду другите текстове "именник" всъщност не е на отделен лист и не почва като нещо ново, а си върви направо в текста, без даже да е посочено поне като нова глава, което на мен, признавам си, ми е странно. а още по-странно е следващото изречение с "попрежде рекньих цре асирийскъ....", което идва без прекъсване към текста след поименното изброяване.

Има някакво особено непостоянство в изписа на уж календарните термини
един път е днло (с омега) твнре с разни титули- от там явно им е М-то, после е днло (с омикрон) твернмъ, дохсъ втирем, шегоръ вечемъ, шегоръ вемъ, верениале (м), текучите(м) твире(м), после някво име липсва..., дваншехте(м), СевАръ, а не Север, тохалто(м), шегоръ твиримъ, имаше горалемъ, соморъ алтемъ, дило(м)туто(м) и т.н.

Как е възможно владетели, които ги делят незнам колко си години, да са в една и съща година, като първите двама, после 4 и 5-ти?

Прави впечатление, че най-често повторимия от тези непознати термини е твирем (с разновидности и грешки); цели 5 пъти от общо 13, 3 пъти дило(м), 4 пъти шегоръ....

В чаталарския пък имаме сИгорелем, което не е шЕгоръ и не е Алем, макар и да прилича.

В Именника няма никакви асирийски царе. Асирийските царе са от друг текст след Именника. Именника е в сборник от текстове, събрани с определена идеологическа цел.
Асирийските царе не са от Именника, а са в отделен текст СЛЕД Именника, който е буквален препис на една глава от хрониката на Георги Амортол.

Никъде в именика не се споменава за "българи".   Владетелите са титуловани "княз".


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/NominaliaOfTheBulgarianKhansUvarovManuscript.jpg