avatar

Бележки относно Св. Климент Охридски

 След Преславския събор (893 г.), както пише Теофилакт, „Климент станал пръв епископ на български език.“ Димитрий Хоматиан пише, че той е „по род от европейските мизи, които обикновеният народ знае и като българи.“ „Сам Борис предал като дар на триблажения Климент три къщи в Девол, отличаващи се по своя разкош и принадлежащи на комитски род. Освен това му подарил и места за почивка около Охрид и Главиница.“ (Теофилакт Охридски в „Пространното житие“). Още: В "Охридската легенда" или Краткото житие на св. Климент от Охридския архиепископ Димитър Хоматиан, който сам се нарича "архипастир на българите", пише изрично :
"Този велик наш отец и български светилник по род бе от европейските мизи, които мнозина наричат българи" (Й. Иванов. "Български старини из Македония", С., 1931, стр . 316 на гръцки и старобългарски) .
В "Българската легенда" или Пространното житие на св. Климент от Охридския архиепископ Теофилакт, грък от остров Евбея, се казва, че след смъртта на св. Методий, Климент, Наум и Ангеларий "закопнели за България и се надявали, че България ще им даде покой", а след отиването им в българската столица Плиска, именно българският владетел изпраща св. Климент като учител в третата част на България - Кутмичевица, където той обучава 3500 българчета за свещеници .
ЗАЩО ОБАЧЕ, НЕ Е ШИРОКО ИЗВЕСТНО СЛЕДНОТО: Издигнат през 893 г. за епископ в Струмица, според ватиканския гръцки кодекс 2492, от 906 до 916 г. той е изпратен за епископ в град Белград или Велица, сега Берат в Албания. И досега в папския годишник е отбелязана епископията Бела (Велица) в провинция Западна България.
Теофилакт нарича св. Климент" новият апостол Павел на новите коринтяни - българите", а друг песнописец от XIV в . го нарича "тринадесети апостол на България". Климент е Велички епископ, апостол на българите и Охридски чудотворец, български владетел го праща в третата част на България - Кутмичевица като учител, епископ Струмишки и Велички, той построява манастири в местата за покой, подарени му от българския владетел в Главиница и Охрид, а след смъртта му неговите мощи вършат чудеса, затова е наречен Охридски чудотворец.


А през XV век монаси гърци откраднали главата на св. Климент и я отнесли в гръцки манастир, където много се почита .