avatar

Безвремие

Безвремие

Реших да потърся в Махалото на Фуко
безвремие във времето. Пораснал до прошка.
Събрах всичките си думи които прощават, 
очертания, тишини и многоточия като молитви. 
В две шепи любов. В една сълза. В един свят.
Дадох им смисъл и усещане. Обич. И рана.
Намерих недописани разстояния. Поезия.
Разнежена октава. Лято. И теб...

© Ванко Николов ©_Българионъ° ®Ⓥ˜☼