avatar

БОРОВО ПРЕЗ ЗИМАТА

Пак ходих в Борово.Не мога да му се нарадвам!Този път го ползвах като изходен пункт за пътуване до Смолян и Смилян ,Пампорово и Рожен.Ходих и до Ухловица даже!
  Селото се е променило през последните месеци-има нов асвалт ,нов мост(почти завършен),параклиса е почти изографисан и почти е завършен хотела който прилича на трафопост в началото на селото.С една дума ПОЧТИ!
  Първия ден е за разходки в Борово .Една до обяд и една след двучасовия следобеден сън.
 

    Само в селото видях сняг .Беше натрупало малко преди табелата.

  един поглед в параклиса

 

  Параклисът от вън

  малко преди селото е пролет

 

 поглед към селото.на билото може да се види същия параклис.
 Това са хранилки за дивеч ,който бива убиван от луксозната барака по-горе.Ще намеря 
време да я затрия.

 скала над Борово на която са седнали Кирил  и Методи

 

   Днес това са всичките овце в селото.Около 1680г в Борово и Белица е имало 
              около 45 000.

 

  след почивката продължих на разходка по пътя Белица - ЛОвен резерват(за богати комплексари с малки ..шки) КОрмисош.

 

 

леден водопад

 

 този не е