avatar

А как мислите вие?

      Някои събития в обществения ни живот ми дадоха повод за следните размисли. Винаги съм се чудел на следната квалификация по отношение видовете оръжия - нападателни и отбранителни. Кой измисли тази глупост? Каква е гаранцията, че отбранителното оръжие ще се използва само за отбранителни цели? Ами ако ти причернее? Наистина е глупаво да се диференцират по този начин. Ами че човек може да бъде убит и с голи ръце. Дори един камък само може да бъде и едното и другото. Отивам още по-надалеч - една ядрена бомба обикновено е създадена като отбранително оръжие - че кой е този луд, който ще си признае, че е за нападение. Тъй като човешката агресия не може да бъде овладяна, не може да се слага етикет на оръжията.
     По подобен начин стои и въпросът за хазарта. Няма такова животно - хазартни игри. Всички игри могат да бъдат хазартни. Без изключение. Важно е условието - дали има облог или не. Хазарт може да бъде дори ако се обзаложим дали следващата кола, която ще излезе от завоя ще бъде червена или бяла, дали следващият, който излезе от магазина ще бъде мъж или жена, дали съседът ти ще те поздрави или не. Безсмислено е да се правят подобни квалификации. Това е само изчистване на съвестта или оправдание за вече стореното.