avatar

СЕКС, другари!

СЕКС, другари!*
Пародийна фантастично-реалистична публицистична гротеска, посветена на нередностите в средното образование; на  випуск 2003 и идващите след него; на настоящия през 2002 г.  Вожд на науката Владимир Илич; на плановата икономика в училищата; на безполезния материал, с който искат да напълнят "кухите кратунки" на учениците; на водача на човешкото и държавно поведение - СЕКС-а (ще научите какво е) - и на оправянето чрез тях. По повод "Идва даскалоооо!". :-) Е, дано днешната прогресивна младеж, випуск след 2003, да разбира  и "ретро" комунистически шеги и алюзии. ;-)

Съвещанието на Вожда

        Най-отпред в препълнената зала се бяха разположили вечно питащите журналисти; тук-там се мяркаха напористи ученици от среден и горен курс.
        Говорителят се обади и глъчката в помещението мигновено утихна.
...Генералният секретар на ЦК на Българската ученическа комунистическа партия, академикът, д-р на всички науки, три пъти герой на ученическия труд, негово другарско величество Владимир Илич Тъпанасов.
        Публиката избухна в бурни нестихващи ръкопляскания. Единствено електрическият звънец на Вожда можеше да накара върлите му почитатели да се успокоят. Тъпанасов покашля и започна да говори пред народа.
- Благодаря Ви и добре дошли, драги другарки и другари, скъпи ученички и ученици. Добре дошли, другари джурналисти. В съвещанието, което организирах специално за вас, ще разискваме някои от най-съвременните въпроси, засягащи младежта, спорта и децата...
        Някой подшушна нещо на Вожда и той с усмивка се поправи.
- А, хубаво, днес само за младежта ще си приказваме, хо-хо-хо. - и продължи да нарежда - Като ваш любящ Вожд, бих искал да ми позволите, преди да навлезем в същината, да направя две средни по големина въведения.
        Вождът пое дълбоко въздух и продължи.
- Драги другарки и другари, ученички и ученици. Централният комитет на Българската ученическа компартия, т.е. моя милост взе решение да пусне в ход предписание "3003", в което главните лирически герои сте вие, скъпи ученици. Вие, ученички и ученици, ще държите задължителни и централни зрелостни изпити. Те са пътят, драги другари, по който нашата мила родина трябва да премине, за да се слее със СЕКС.
        Вашите свидетелства, скъпи ученици, ще бъдат първите, признати от СЕКС! Вратите към СЕКС ще бъдат широко отворени за вас, деца, за да се изпълни повелята на дедите:


На учение, на труд, на СЕКС,
към светлата ни бъднина,
навън от милата ни родина!

        Залата избухна в ръкопляскания, а хорът на младите СЕКС-олюбци запя, по примера на Вожда:


СЕКС-ът прави ни щастливи,
с хванати ръце към него ще вървим!
СЕКС-ът нази ще окрили,
всичко що ни пречи - ще сразим!

Схващаме, че пътят е единствен -
СЕКС-ът е едничката ни цел!
СЕКС, другари, СЕКС, другарки,
да празнуваме - напред! Ще устоим!

СЕКС-ът е велика сила, тя живот ни е дарила!
С СЕКС държавата си ще оправим, наз богати ще направим!
СЕКС-ът е едничката ни цел!
Да я стигнем всичко ще направим,
до един, вас всички ще оправим!

        Звънецът отново се раздрънча. - Слушате ли, мили ученици? Какво правите вие? НедоволствУВАате, стачкувУВате? Как ще ни приемат в СЕКС, малчугани недни!? Как ще ни ОПРАВЯТ ако някаква УЧЕНИЧЕСКА ПАПЛАЧ от НЕДОВОЛНИЦИ се вдига на бунт и иска да сваля членовете на Централния комитет на Партията!?

- Как ще ни приемат в СЕКС с такива като вас?
  Каквото кажа аз, това ще бъде, знайте го!
   Тогаз, недейте
    в никой час да вдигате и дума
    против нас, че лошо пише се
       на вас!

        Нови неописуемо мощни звуци от шибане на голи ръце раздраха въздуха.
- Благодаря ви, скъпи джурналисти... И на вас, драги ученици. - трогнат омекоти тона си Другарят, но скоро гласът му отново стана твърд и словата - корави.
- Не ще се поддадем на никакъв уличен натиск, недоволници с недоволници! Мързеливи неграмотници, не ви се учи, а? Като не ви се учи - не се явявайте на матури! Само желаещите да следват във висше училище, САМО те ще трябва да вземат матурите си! Вие, недоволниците, мързеливците, които организират всенародни комитети за яснота в образованието, вместо да си учите уроците и да се готвите за матурите си... Вчерашни кутрета, дето още цоцат от родителите си... Какво сте ми тръгнали по улиците да се правите на революционери! Я стига, хлапетии с хлапетии! Всичко, което правим, го правим за ваше добро! Само за ваше добро! - народът се захласна от красивите думи и замълча.
- За какво протестирате? Че ви е трудно? А на нас лесно ли ни е? Та ние до два месеца не знаехме какво ще има на матурите! Вместо да се радвате, че премахнахме изпита по гражданско образование, вместо да тържествувате, че благоволихме да изменим закона така, че САМО желаещите да продължат образованието си да държат матури; вмeсто да пеете, че сте млади, вместо да сте горди, че ще сте първите със СЕКС-дипломи... - в същото време някой от свитата на Тъпанасов тихо прошепна на друг от същата: "Щеше да е хубаво, ако в бележниците слагаха и една снимка по бански на момичетата..." - Вождът не ги чу и продължи.
- ...вие тръгнахте по улиците да се правите на бунтари?! Лъжевъстаници, с лъжевъстаници! Всичко, което правим, е за ваше добро! Само за ваше добро! Оплаквате се, ученички и ученици, че ще държите матури. А досега какво правихте? Матурите не са нещо ново. Тях ги е имало и ще ги има, милички. Някои искаха да минат метър като се освободят тук с истински, там с надути оценчици. Ама вече няма, скъпи, каквото било - било! Ако щете да ставате новите Айнщайновци, Джон Атанасовци, бъдещи Владимир Димитров-Майстори или Панчо Владигеровци - пак ще държите матурка по български. Най-вече трябва да знаете творбите, дечица, туй, дето вашите преподаватели се опитват да налеят в кухите ви кратунки...
        Залата не помнеше такава тишина от минути. Вождът бодна с пръст някакво натискалце пред себе и прозвуча гласа на Заслужил телевизионен водещ:
- Що не ръкопляте?
        Публиката пламенно прие повелята на Тъпанасов и изрази за пореден път обичта си към Единствения скъп Вожд.
        След звънеца, Той раздра гърлото си и превключи в друга област на знанието.
- Второто ми въведение ще бъде по друг, също много важен въпрос: въпросът за СЕКС-а. Знаете ли от какво се интересува днешната младеж, другари? От СЕКС, разбира се! Последните цоциологически проучвания показват, че днешните граждани, редом с работливото ни селячество, започват да се интересуват от СЕКС-а от най-ранна детска възраст. Акцелерацията на развитието е много ярко изразена и при момичетата, и при момчетата. Децата искат да знаят, другарки и другари, и са любопитни да разберат какво е СЕКС. И много от тях знаят, - весело оживление се разля из публиката - повече от нас дори, другарки и другари. Много са навътре в нещата, затуй ви призовавам, скъпи родители-джурналисти: говорете повече за СЕКС с децата си! Не само те имат нужда, и вие можете да научите туй-онуй от тях! - веселото оживление стигна до кикот, дори до пъшкане от удоволствие.
- Хайде, вече свърших, може да ме почвате с въпросите си. Готов съм да ги приема колкото и да са дълги, твърди или остри.
        И таз добра! Млад човек от обкръжението на Вожда гледаше порно на преносим телевизор!
- Е-е-е-е-е! - недоволно измуча Тъпанасов. - благоразумно копчето на телевизора изщрака и звукът прекъсна.
- Простете, Вожде... - засрамено отвърна служителят. Благородният Другар го благослови.
- Простено да ти е, младежо... Знам, че не само СЕКС-а, но и секса ви интересува, на твоите години и моето поколение правеше такива работи... но, драги другари джурналисти, тази тема ще отложим за друг път, почвайте да ме оправяте с въпросите си.

        Няколко вестникаря се боричкаха точно пред очите на Другаря, кой пръв да зададе въпрос.
- Тц-тц, вие като учениците сте май! Нека онзи дребничкият да ме пита първи, че е най-малък.
- Кукуруков, в-к "Синоним на работа". Другарю Тъпанасов, какво ще кажете за премахването на есето като част от матурата?
- Какво есе? Кога е имало есе? За учениците: само литературно-интерпретативни съчинения!
- Но другарю генерален секретар, есето...
- Млък! Как ще им дадем есе?! Те литературно-интерпретативните съчинения не си ги пишат сами, пък есетата сами ще си напишат... Тези глупави ученици могат или само да зубрят теми денонощно, или да ходят да бачкат на къра.  - Тъпанасов имаше предвид, че единствен трудът, във всичките си форми, е двигател на прогреса.
- Но другарю... - проплака Кукуруков.
- Млъкни, джурналисте! Не се вижда от земята, а противоречи на Вожда! Учениците са тъпи, не могат да пишат никакви есета! Пък и да не мислиш, че нашите проверяващи могат да ги оценяват? Че как да пишат "две" на някого, който е обосновал неоспоримо тезата си с блестящ стил? Как? Но нали и двойки трябва да се пишат!? Пък и до истинската матура има време, там може и да има есе. Знае ли човек?
        Някой подшушна нещо на ушенцето на Вожда.
- А-а-а, значи нямало да има есе. Е, има хора, които знаят, аз мога ли всичко да знам?... Следващият нека бъде... оня рошавия пред онази късополата ученичка с големите бомбониери.
- Аз съм вестникарка.
- Хубаво де, хе-хе, вестникарка или ученичка, хе-хе - "все в г.." - за малко да продума Той, но не, Вождът не говореше тъй пред народа... Свитарите му не бяха толкова сдържани, но приказваха тихичко и не пречеха на другите, които искаха да слушат.
- Ега ти яката, не е пълна, ама к'ви нянки е отпрала!

...Следва... 

 

* Версия 1.2. Първо име: "Тъпанасов".  Създаден от Тош през 2002.