Сборник с доклади от конференцията "Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството" (юни 2014)

С радост обявявам, че излезе от печат сборник с доклади от конференцията "Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството" (юни 2014)