Сборник от конференцията "Мотивация и интереси към ученето" (Русе, юни 2015)

Сборникът от конференцията "Мотивация и интереси към ученето" излезе от печат. 

Можете да го прочетете онлайн или да го изтеглите като PDF. Един екземпляр е дарен на Регионална библиотека "Любен Каравелов" и е достъпен в отдел "Книгозаемане".