GradeCam - достъпна онлайн система за проверка на тестове

Най-сетне имаме достъп до GradeCam - система за проверка на отговорите от тестове, които се правят с учениците. Учениците попълват бланки за отговори и когато са готови, те се сканират с уеб-камера, документ камера или чрез камерата на таблет или смартфон. 

Като резултат в пъти намалява времето, необходимо за проверка на знанията и за обработката на получените отговори. За първи път подобна система е достъпна за по-широк кръг потребители, включително за Windows и Android. Принципът на работа е доста лесен. От сайта учителят създава клас, въпросник и талони за отпечатване, които учениците да попълнят. Учениците запълват кръгчето на отговора, който считат за правилен и талоните се сканират. По този начин се оформя и статистика на резултатите от проверката на знанията.

Когато се регистрирате, получавате 2+3 месеца достъп до GradeCam Plus. След това се връщате към стандартния достъп до сайта. Ако информирате директора си чрез специално информационно писмо (достъпно е от менюто с настройките на акаунта ви), получавате още три месеца като първи учител в училището. Още по три месеца получавате за всеки учител, които се е регистрирал през генериран за вас линк и е сканирал отговори на учениците си.


Приложение за Андроид