Какво е STEM?

STEM е акроним от първите букви на английските думи за наука, технология, инженерство и математика (science, technology, engineering, maths). Това е най-ефективната и широко прилагана в страните от Западна Европа и САЩ обучителна система. Всъщност тя не е само това. Тя е нов начин на мислене! STEM е различна философия, за това как родителите и преподавателите от всички нива трябва да помагат на децата да развиват творческият си потенциал. Това е нов начин за децата да възприемат и изучават света.
Концепцията, която е залегнала в основите на този метод на обучение, е да вдъхнови децата и учениците да се развиват в сферата на технологиите и науките. Да развиват своята инженерна мисъл и да стигат до едно и също решение на даден проблем по няколко различни начини. Освен това тя комбинира различни методи за разглеждане и проучване на най-актуалните теми. STEM е уникална програма, чрез която децата биват насърчавани да експериментират и разсъждават, а не просто да запомнят и възпроизвеждат информация.

Обучение от ново измерение…

Със сигурност STEM няма нищо общо с традиционното обучение в училище. Това е напълно иновативен и интерактивен метод, който образова децата и поддържа интереса им да учат. Обичайно децата, които се обучават по такава методика в училището, детската градина или занималнята, са силно мотивирани да посещават занятията и го правят с удоволствие. Това обучение открива нови креативни начини, да вдъхновява, да забавлява, да изостря уменията и да развива мисленето на децата. 
Метода помага на обучаващите се да стигат до решение на даден проблем в различни практически ситуации, като създават връзка между отделните дисциплини - наука, технологии, инженерство и математика. 
STEM учи децата да експериментират и изпробват. Също ги насърчава да споделят идеите си и да допринасят за развитието на групови проекти. Притежавайки тези комплексни знания и умения, децата имат възможността да израснат като пълноценни, уверени и успешни личности, които постигат високи резултати във всичко, с което се захванат.  
Тази иновативна немска система за обучение помага на децата да развият своя начин на мислене, като един последователен и комплексен процес. Те се учат да обединяват знанията си по всяка една от 4-те дисциплини на STEM, стигайки до оригинални решения на дадени казуси или възникнали проблеми. 

Най-голямото предимство на STEM е обединението на отделните дисциплини от учебния план, с цел реализиране на по-голям проект. Проектния принцип на обучение позволява различни групи деца да разработят самостоятелни решения на един и същи проблем. Той им помага да вникват в дадения проблем и да го изследват по-дълбоко. Работата и уменията, които влагат, за да го разрешат, ги учи да проучват, планират и организират. А чрез практическите занимания те добиват уменията и способностите, необходими за реализирането на проекта. 
Олицетворявайки един по-различен начин на обучение, STEM помага на децата да усвоят по-лесно знания по програмиране, кодиране и логика. Метода помага да се овладеят и научат знания по роботика, като обучаващите например създават роботизирани механизми, които управляват чрез компютър, смартфон или таблет. Менторите използват различни образователни игри и материали, интелигентни играчки, а също и разнообразни подходи и тактики на обучение, за да вдъхновят децата и да събудят интереса им към науките, технологиите, инженерството и математиката. 

Обичайно в програмата на обучение, преподавателите включват разнообразни образователни играчки, научни и технически конструктори за деца и интерактивни материали. Специализираната дисциплина роботика за деца също е един задължителен компонент на STEM образованието. 
Специално за целта на STEM са разработени нова генерация от конструктори ЛЕГО, които предоставят на учениците страхотни възможности да изграждат, програмират и тестват своите решения въз основата на истински роботи. Конструктора Лего позволява на децата да работят със сензори, двигатели, модули и други компоненти, както и да променят и задават команди на роботизираните механизми, които сами са създали. 

С конструктори Лего може да се осигури реално обучение за малките ентусиасти, което развива тяхното етапно и логическо кодиране и уменията им за критично мислене. Те са специално проектирани, да събудят интереса на малчуганите, да ги провокират и вдъхновят да опознаят света на науките, технологиите, инженерството и математиката. 

Тези конструктори за деца развиват тяхното творческо въображение. Също така малчуганите създават нещо свое, което изпълнява техните команди. Това е много интригуващо за тях. Още в начално училище децата могат да разработват, програмират и контролират истински роботизирани механизми. Някои комплекти и модели дори позволяват също така планиране, тестване и модифициране поведението на роботите.

Със сигурност роботиката за деца е изключително перспективно направление и е редно да се инвестира в подобен вид интерактивно обучение за децата. През нашето детство роботите бяха просто фантазия и неразделна част от фантастиката. Сега редовно чуваме по новините за създадени прототипи на роботи, а някои големи компании дори са пуснали такива в експлоатация в офисите си.

Технологиите и науките се развиват светкавично и ние трябва да помогнем на наследниците си да са „в крак“ с тях. STEM e бъдещето, а развитието на нашите деца зависи от това да бъде добре усвоен! Затова се стремете максимално да инвестирате в обучение по роботика за децата си. Друга добра алтернатива са научните или техническите конструктори. 

Технически конструктори и роботика за деца – занимания за малки и големи

Като родители можете да се доверите и на подготовка у дома, като използвате STEM роботика за деца или конструктори. Те се оказват изключително забавно занимание както за рожбите ни, така и за възрастните. 
Чрез тях децата успешно развиват своят творчески потенциал и се събужда естествено им любопитство.  Също така създават умение да наблюдават, да издигат хипотези, да правят изводи, да намират решения, да правят подобрения и иновации. Всичко се постига толкова лесно и приятно за вас и малчуганите, чрез занимателни STEM конструктори или специално разработената лего роботика за деца. 
STEM конструкторите за деца са увлекателни и интерактивни и им помагат да развият множество умения. Чрез тях хлапетата реализират разнообразни научни и инженерни експерименти, който им помагат да разсъждават над възникнали пречки, като след това самостоятелно намират техните решения. Те учат малчуганите да разглеждат проблемите през много призми и да намират различни решения за тях. 
Вашият млад калпазан със сигурност ще е развълнуван от възможността сам да проектира роботизирани механизми, които след това да управлява с помощта на компютър. Комплектите за електричество или силата на вятъра са страхотно предизвикателство за всеки малък физик. А всеки млад инженер може да стимулира въображението и сръчността си, конструирайки различни предмети от реалния свят – автомобили, самолети, кранове и други. 
Ако искате да развиете любознателност у детето и знаете, че няма да успеете, ако то не се забавлява, потърсете съдействие в роботиката за деца. Тя успешно ще развие това качество у малчугана и ще предизвика неговия интерес към технологиите. Чрез нея децата сглобяват различни електронни елементи, превръщайки ги в роботи, които изпълняват конкретни задания. Програмират роботизирани механизми, които след това управляват. С времето малчуганите започват да изграждат по-големи и сложни модели. 
Роботиката за деца и техническите конструктори също така са най-забавния начин, по който малките сладури можете да прекарвате времето си образовайки се у дома. С тяхна помощ, уроците и подготовката за училище се превръщат в приятно занимание, както за възрастните, така и за децата. Затова не губете време да ги включите в арсенала си за обучение вкъщи. Конструкторите и роботите със сигурност ще привлекат и вашето внимание, не забравяйте обаче, че все пак са за децата. 
С подкрепата на магазинът за учители - Учител.БГ