911 In Plane Site - Нова теория на конспирацията?

Някой беше казал, че всяка истина минава през три етапа: Първия етап е отрицанието. Втория е яростна опозиция. И третия е широкозастъпено приемане за известна истина.

Докато гледате този филм не забравяйте, че хората които гледат най-вероятно ще попаднат в една от тези три категории. Една група хора ще отрекат, че това което виждат може да е истина.

Втората група ще са агресивно против тази информация да се публикува и ще направят всичко, което могат, за да

дискредитират този който я представя, вместо да обърнат внимание на информацията.

И въпреки всичко ще има трета група, която удобно разположена в стола ще каже:

"Не съм изненадан. Знаех си, че е така."

Имайки това предвид, да поиграем на малка игра на думи.

Аз казвам дума, а вие мислите за първата дума която ви хрумва.

Конспирация

  • Теория, е най-често срещаната дума.

Ние всички сме поставени в условия да асоциираме думата конспирация с теория защото все пак никоя конспирация не може да е истина, те са само теории, нали?

Е във фразата конспиративна теория има две думи - първата е конспирация, а втората дума е активната дума - теория.

По определение, теория е предположение, идея, концепция, хипотеза.

Нека да ви дам пример. На теория, ако си кипя билет за лотарията може да спечеля. Но докато не купя билет моята печалба е само теоретична. Но в момента в който купите билет от лотарията, печалбата не е вече теория, тя е възможност.

И колкото повече билети купите толкова по-възможна и евентуално вероятна става печалбата.

Такъв е и случая с теория на конспирацията.

 

Докато няма доказателство, имаме само теория на конспирацията. Но когато имате доказателство, без значение колко слабо и косвено конспирацията става възможност.

И колкото повече доказателства се събират, толкова по-възможна и вероятна е конспирацията.

Ще видите доказателства в този филм. И за вас остава да решите дали това е теория за конспирация или все пак е конспирация.


 

Видео 1 от 3


 

Видео 2 от 3

 

Видео 3 от 3