Импресия

Светулка свети в таз безлунна вечер,
комар жужи покрай ухото,
катаджия спира пътник с дрегер,
врабче заспало е със клюн в крилото,

щурче скрибуца някъде в тревата,
жаба кряка: кряка-кряк!
не е изсъхнала на утринта росата,
пчеличка търси кошера си пак

бебе смее се на глас,
деца играят си на двора,
съседа шоу зяпа във захлас,
о, как весели са всички хора!

Гълъбче прелита, червей се провира,
часовник трака, автобус ръмжи,
и докато този чуден свят вибрира,
едно сърце за тебе радостно тупти!