Й

Често се случва да прочета текст, в който удареното "и" се пише като "й". Лично аз винаги като видя "й" по такъв начин спирам четенето и почвам да се чудя дали е правилно да се изписва по такъв начин удареното "и". Вярно, друг начин няма, но "й" си е "й" и нищо друго. Вие как мислите по въпроса?
Трябва ли удареното "и" да се изписва като "й"? Има ли книжовно правило за това и как е прието всъщност? Аз предпочитам да си го изписвам без ударение, вместо да слагам "й".