Врабчетата изчезват!

Да сте виждали скоро врабчета? Тези сладки малки и така нахални птички? Малките гълъбчета, както ги наричат децата?
Знаете ли, че във Великобритания врабчетата бяха обявени за застрашен вид и бяха поставени под закрилата на закона? Причината за намаляването на врабчетата е незнайна. Специалистите още се опитват да намерят отговор на този въпрос и засега си го обясняват с индустриализацията и климатичните промени. Факт е обаче, че и в България все по-рядко се виждат врабчета. Откакто прочетох новината за врабчетата във Великобритания се загледах по нашите улици и учуден установих, че не съм виждал врабче вече няколко месеца... А вие, скоро виждали ли сте?