avatar

LearningApps.org - многофункционална платформа за създаване на интерактивни упражнения, вече и на български език

В този сайт се влюбих още когато за пръв път случайно се озовах на него преди две-три години. Тогава платформата поддържаше само немски и руски език. Това лято отново попаднах на същото място и с удивление видях, че сайтът вече поддържа 12 езика, интерактивните модули са най-разнообразни, а създадените предимно от учители упражнения наброяват хиляди.  

Много силно ми се прииска сайтът да "проговори" и на български език, защото с него се работи изключително лесно и бързо, а създаваните интерактивни упражнения имат отличен образователен ефект. Затова реших да пиша на Mr. Hielscher/г-н Хилшер, който е създател на сайта и автор на идейната му концепция, системната архитектура и уебдизайна. Първите ми писма бяха на руски и въпреки че той владее немски и английски, но не и руски, веднага се разбрахме. 

Ето как започна нашата кореспонденция:


За моя голяма изненада още веднага г-н Хилшер ми гласува огромно доверие, предоставяйки ми правото да превеждам сайта. И аз започнах. Исках адаптираната за ползване на български език платформа да бъде моят подарък за всички колеги тук по случай началото на учебната година, но не успях. Не ми стигна времето, въртележката от ангажименти ме завъртя и ме "пусна" едва през тази ваканция. Затова преди седмица поднових работата по превода на сайта от немски през руски на български. 

Преди окончателно да приключа с работата, г-н Хилшер ми изпрати линк към страница, в която името ми присъстваше в списъка с имената на преводачите на сайта: http://learningapps.org/impressum.php. Почувствах се много поласкана и горда от факта, че вече съм част от международния екип, който на доброволни начала помага за развитието на сайта. Пропуснах да отбележа важния факт, че в същността си този сайт представлява научно-изследователски проект на един колеж и два университета в Германия

Дългият ми увод беше само въведение преди да ви  представя сайта http://learningapps.org/. И така, пристъпвам към най-интересната част. С конкретни примери ще ви покажа разнообразието от интерактивни упражнения, които могат да се създават само за няколко минути, без това да изисква някакви специални познания, защото едно от гениалните хрумвания на създателите на learningapps.org е учителите да ползват готови шаблони или вече създадени упражнения, които да пълнят със съдържание. 

Тук отварям една скоба, че моят превод не включва някои бутони в упражненията (те не са много), както и потребителското админско меню. Ще дам заявка да преведа и тази част, ако е възможно, но това евентуално ще се случи по-нататък. 

Представям ви част от типовете ресурси, които лесно се публикуват и вграждат в блогове и сайтове като http://www.webnode.com/ и http://www.weebly.com/. Всяко упражнение може да се разглежда на голям екран и към него е даден QR код. Всички приложения са пригодени и за таблети и телефони. 

1. Упражнение от типа думотърсач. Започвам с него, защото такова приложение за първи път се създава на български език. В многобройните сайтове с онлайн инструменти се използва английската азбука и тези модули не могат да функционират на български език.

Пример. След откриването на думата с постоянно натиснат ляв бутон тя трябва да се избере, и ако изборът е правилен, думата се оцветява в зелено.  2. Ресурс от типа стандартна кръстословица

Пример. Достатъчно е да въведете думите и тяхното значение. Сайтът автоматично ги подрежда в кръстословица. При кликване върху ред или колона излиза значението на думата. Тук бутонът "Check solution"/"Провери решението" все още не е преведен. 


3. Ресурс от типа съотнасяне. Развива уменията за групиране и класифициране.  

Пример. Тъй като бързах да стана готова до днес, повечето примери са на руски колеги, а аз само съм превела съдържанието на упражненията. Смятам, че етичността изисква да посоча авторството им, затова в скоби съм дала имената им. 4. Ресурс от типа попълване на пропуски. Този вид упражнение е възможно в два варианта: с изписване на думата (въвеждането й в полето) или с избирането й от списък с думи. 

Пример5. Ресурс, който изисква търсене на дума по конкретен признак

Пример. Това може да бъдат сгрешени думи в текст. А може да се търси и друго - например думи с ударение на втората сричка

6. Ресурс от типа търсене на съответствия. Тук разнообразието от видове упражнения е голямо. Продължавам без вграждане на примерите, за да не се натовари страницата.

Пример № 1.

Пример № 2.

Пример № 3

Пример № 4

Пример № 5

7. Ресурс от типа търсене на последователност

Пример № 1 - деформиран текст

Пример № 2.

Пример № 3

8. Ресурс от типа категоризиране

Пример

9. Ресурс от типа попълване на таблица

Пример № 1. 

Пример № 2 - логическа задача. 

10. Ресурс от типа пъзел. При вярно решаване на пъзела се разкрива картинка. 

Пример

11. Ресурс от типа тест. Все още не е преведен бутона "Check solution"/"Провери решението".

Пример.

Макар този списък с типовете ресурси да не е пълен, ще продължа с дидактическите игри. 

1. Играта "Стани богат със знания". 

Пример2. Играта "Бесеница". На български можем да въвеждаме да въвеждаме думи, изрази, изречения. 

Пример


3. Игра от типа на тестовете, която може да се играе с компютъра или с друг играч. 

Пример

Ще завърша с един последен пример, който илюстрира възможността да се използват и видеоклипове (заб. освен видео може да се слага и аудио). При него са свързани различни упражнения в едно общо. Колеги, колкото и да се старах да бъда изчерпателна, не е възможно да изброя всичко, защото платформата http://learningapps.org/ притежава наистина много възможности. Само ще спомена, че една от тях е създаването на виртуални класни стаи и съвместна работа с ученически класове. 

Колеги, едва ли си представяте колко лесно се работи с този сайт. Ще се уверите едва когато започнете. Съветвам ви да се регистрирате. Отворете някакво упражнение, което ви е грабнало окото, и направете подобно или просто използвайте принципа му на работа.

Ако изберете от езиците български, ще отворите само онези упражнения, които са в моя профил и в профила на още един потребител българин. Върху тях може да работите, но ако желаете да видите огромното разнообразие от интерактивни упражнения, създавани на други езици, и да се възползвате от тях, трябва преди това да смените езика и да кликнете върху таба "всички упражнения"..

Надявам се да съм била полезна с публикацията си.