avatar

Мерки и теглилки за оценка на ЕДИН учител

В темата Въвеждане на система за кариерно развитие на учителите стигнахме до извода, че учителският труд не е еднакъв навсякъде. По мое мнение той зависи и от характеристиките на училището, и от характеристиките на предмета. За да караме по ред обаче, се налага първо да изчерпим общия случай, т.е. "учител" и точка, чак след това да преминем към специфичните случаи - "учител по ..."

Пак в старата тема писах, че в "оценъчния формуляр" най-вероятно ще има една част, съдържаща оценките по универсалните учителски качества (която е досущ като нашия списък отпреди година) и една друга - с оценките по специалните учителски качества.)

Обобщих и отворените въпроси до момента --> Нужно ни е да знаем:

  1. Какво ще мерим?
  2. С какъв инструмент ще го мерим?
  3. Какви са мерните единици?